SAL7769, Act: R°245.7-V°245.1 (521 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°245.7-V°245.1  
Act
Date: 1483-02-08

Transcription

2021-02-12 by Walter Winnelinckx
Item peter de pirpont meye(r) van renes peter doupay/
sone wilen lambrechts woenen(de) te nivele jan thyrian wonen(de)/
te loven(e) inde p(ar)ctrate ende goirt van brombays wonen(de) te
//
chesteausart inde prochie van longville hebben geloeft ind(ivisum) pet(ere)n/
beyardt dat sij bynnen xiiii daghen naestcomen(de) te loven(e) sullen/
doen comen h(ere)n henricke tay ridde(r) castelain te gaesbeke en(de) hem/
te doen bekynne(n) dat hij te vreden es vand(er) overleveringe der/
vi silve(r) v(er)gulden schalen i gulden(en) vrouwen halsbant en(de) eend(er)/
gulden(en) broken met eenre taflen van dyemante eene(n) robbijne/
en(de) eenre groot(en) p(er)len die de voirs(creven) peter beyardt den voirs(creven)/
pete(re)n de pirpont gedaen heeft en(de) dat hij consente(re)n sal/
te nieute te doene de geloften staen(de) geregistreert int jair/
van lxxx m(ar)cii xxvii rue(re)nde vanden voirs(creven) juweelen die/
alsdoen bijden voirs(creven) h(ere)n henricke voer x rijnssche gul(den) lijft(ochten)/
gesedt wa(r)en in manie(re)n van vesticheid(en) Ende mits der/
geluften voirs(creven) heeft de voirs(creven) peter beyardt den voirs(creven)/
pete(re)n de pirpont de voirs(creven) juweelen in p(rese)ncien/
van scepen(en) ov(er)gelevert die de selve peter de/
pirpont voer hen bekinde ontfanghen te hebben van/
welker geluften voirs(creven) de voirs(creven) peter de pirpont/
en(de) peter doupay den voirs(creven) hue(re)n borghen hier/
af en(de) van allen costen die sij het wa(r)en costen/
van rechte oft ande(re) hier om lijden sullen moeghen/
tontheffen costeloes Et p(ri)mus cor(am) roelants/
lyefkenrode febr(aurii) viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator