SAL7769, Act: R°45.2-V°45.1 (101 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°45.2-V°45.1  
Act
Date: 1482-08-20

Transcription

2019-07-07 by Walter Winnelinckx
It(em) es vorwerde inden gevalle oft de voirs(creven) amelrijck die buyten/
lants es dien vander vors(creven) helicht der voirs(creven) ii mudden corens/
toebehoiren vier mol(evaten) erflic met den vi pet(er)s te xviii st(uvers)/
tstuc die de vors(creven) baudewijn gehaven heeft niet te vreden en/
wa(r)e en(de) meer woude hebben dan xviii stuv(er)s voe(r) den pet(er)/
dat dan de voirs(creven) baudewijn gestaen sall aenden vors(creven) ph(ilip)s/
te restitue(re)n de selve vi pet(er)s en(de) souden alsdan de selve
//
vier mol(evaten) corens erflic op de voirs(creven) goede bliven staende het en/
wa(r)e dat de vors(creven) ph(ilip)s dairaf des voirs(creven) amelrijcx moet/
gecrege en(de) dat ten bijsijne en(de) met consente der vors(creven) lijsbette(n)/
terlincx zijns wijfs en(de) baud(ewijn) vors(creven) en(de) niet and(er)s dwelc/
de vors(creven) ph(ilip)s also toegeseeght heeft tacht(er)volgen cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator