SAL7769, Act: R°46.2 (106 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°46.2  
Act
Date: 1482-08-21

Transcription

2019-04-12 by Walter Winnelinckx
It(em) jan vander elst jan vanden nuwenhove en(de) (christ)ofel smet die op/
heden met der stad brieven van lov(en) bescreven hadden janne de caute(re)/
ende zegh(ere)n de wynter alse executeurs vanden testamente/
margrieten wilen van praet hebben ter beg(er)ten vander selver/
stat de sake uutgestelt en(de) geco(n)tinueert tot van en dijsdage/
naistcomen(de) over viii daghe om dat zij bynnen middelen/
tijde nemen sullen in wed(er)zijde meesters van rechte alhier die/
hen gelieven sullen om hen van heuren geschille na bescreve(n)/
recht te beslichten oft anderssins te veraccorde(re)n metter mynnen/
op dat zij connen Ende inden gevalle oft zijs niet en v(er)accord(ere)n/
dat zij dan ten naisten daghe van rechte wed(er)om come(n) sulle(n)/
alhier voe(r) den raide vander stat om tacht(er)volgen(e) en(de) tae(n)hoiren(e)/
tghene des alsdan inder saken get(er)mineert sall worden Behoudel(ijc)/
dat de voirs(creven) jan de caute(re) en(de) segher den dach dienen(de) voe(r) den/
officiael van camerijck tuschen de voirs(creven) p(ar)tien uutsetten sulle(n)/
tot van en dijsdaghe naistcomen(de) in xiiii nachten Cor(am) a(m)bob(us)/
burg(imagistris) (et) pluribus aliis de consilio aug(usti) xxi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator