SAL7769, Act: R°47.1 (110 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°47.1  
Act
Date: 1482-08-22

Transcription

2019-04-12 by Walter Winnelinckx
It(em) na dat adriaen vander heyden heeft doen raste(re)n zeke(re) p haef/
like goede en(de) pe(n)ninghe(n) toebehoiren(de) anthonijse lieliart te weten/
de pe(n)ninghe aen yden int stove ende de haeflike goede aen/
matheeuse de weve(re) bijde quadebrugge Ende tselve rastame(n)t/
met drie genechten deen de na den ande(re)n volgen(de) v(er)volght/
gelijc hij dat bewesen heeft [in trecht] met andriese van voshem vorste(r)/
ende de scepen(en) van loeven dair na wijsden voer een vo(n)nisse/
dat zij beg(er)den des zij vors(creven) jans [adriaens] eed van zijnder schult/
taenhoiren So heeft de selve jan [adriaen] op heden zijnen eed gedaen/
en(de) genomen bijden selven eede dat de vors(creven) anthonijs hem/
sculdich wae(re) neghen rijnsch gulden(en) min vi stuv(er)s sonder/
cost ende co(m)mer Na den welken de scepen(en) voirts gewijst/
hebben dat de vors(creven) [jan de vors(creven)] pe(n)ninghe aenveerden en(de) de vors(creven) goede/
v(er)copen sal en(de) ten hooghsten bringhen schiett dair yet ov(er)/
dat sall hij wed(er)kee(re)n en(de) gebrect dair yet dat sall hij/
moegen v(er)volghen met rechte Cor(am) om(n)ibus scabinis in sca(m)pno/
dempto liefkenrode aug(usti) xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator