SAL7769, Act: R°49.2 (114 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°49.2  
Act
Date: 1482-08-28

Transcription

2019-04-19 by Walter Winnelinckx
It(em) den dach die op heden diende voe(r) den raide vander stad tuschen willem(me)/
berniers alse gemechticht vanden meye(r) van zichnen ter eenre en(de)/
jacoppen witteman ter ande(re) es uutgestelt tot van en vrydage/
naistcomen(de) over viii daghe om alsdan te dienen gelijc hij/
op heden gediend soude hebben Behalven dat alle saken/
sullen bliven berusten(de) in state also zij nu staen ende de vors(creven)/
jacop heeft toegeseeght dat hij hem met zijnd(er) poirterien/
van bruessel hier inne niet en sall moegen behulpen/
Act(um) in pleno consilio sgoensd(aighs) aug(usti) xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator