SAL7769, Act: R°53.4 (127 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°53.4  
Act
Date: 1482-09-03

Transcription

2019-05-16 by Walter Winnelinckx
It(em) sijn de voirs(creven) pe(n)ninghe gefineert met consente vander stad om/
dair mede te betalene de soudeniers die tvors(creven) ambacht nu inde/
reyse uutgesett heeft behoudelic (et)c(etera) ut in late(re) p(re)cedenti de/
calceatorib(us) cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator