SAL7769, Act: R°60.3 (141 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°60.3  
Act
Date: 1482-09-09

Transcription

2019-06-18 by Walter Winnelinckx
It(em) hoewel de voirs(creven) meester jacop dobbel brieve heeft vander/
vors(creven) renten so sall de voirs(creven) sculd(er)s nochtans gestaen met/
drie cronen tsjaers dairaf te gheven behoudelic dat/
hem de vors(creven) meest(er) jacop tot dier betalingen en(de) oic/
tot voird(er) vestich(eit) ofts behoefde sall moege(n) behulpe(n)/
met welk(en) [brieve of] vestich(eit) hem gelieft Cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator