SAL7769, Act: R°65.1 (155 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°65.1  
Act
Date: 1482-09-19

Transcription

2019-06-23 by Walter Winnelinckx
Item also als ten vervolghe anthonijs robbijns alse geleidt voer zijn wettich/
gebreck tot allen den goeden have en(de) erve reyners aggrapairt gescreven/
es geweest den meye(r) van noefsairt oft zijnen stedehoude(r) hem de/
selve goede te leve(re)n en(de) te doen volgen ende oft de voirs(creven) reyne(re) oft/
jacop del piere of yemant and(er)s dair tegen yet seggen of allege(re)n/
wilden dat hij zij des quamen tot eenen zek(ere)n daghe van rechte/
mids [een(en)] uutstelle der vors(creven) p(ar)tien [staen(de) aug(usti) viii lestled(en)] op heden dienende Aldair de voirs(creven)/
reyne(re) jacop noch nyemant van heuren wegen comen en es den/
vors(creven) geleidden compare(re)nde en(de) trecht versueckende So hebben de/
scepen(en) van loeven ter manissen smeyers gewijst voer een vo(n)nisse so/
verre des voirs(creven) geleidden wederp(ar)tie niet en quame ten opstaene/
smeyers en(de) van hen scepen(en) datmen hem dan vanden voirs(creven) goeden/
houden sall in zijnen voirs(creven) beleide tot zijnen wettigen gebreke/
behoef alsoe verre alst noch voer hen scepen(en) comen es Cor(am)/
boxhoren hoeven tybe tants septembr(is) xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator