SAL7769, Act: R°65.3 (157 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°65.3  
Act
Date: 1482-09-19

Transcription

2019-06-29 by Walter Winnelinckx
It(em) robbijn van jeuct ende willem van lele die borghen bleven zijn voer/
allsulken clachte van xxiiii cronen alse arnd scrijne op clase de/
custe(re) die inde tegewoirdighe reyse is hem te loeven comen zij(n)de/
ende wed(er)om thoot ter reysen hadde op hem gedaen hadde ende/
dae(re)nboven zijn perd beslaghen voe(r) schout die hij hem eyschen(de)/
was in p(rese)ncia (et)c(etera) hebben gelooft ongesundert den selven clase/
te rechte alhier te bringhen en(de) trecht tot den ynde uut te v(er)wachte(n)/
ende de voirs(creven) claes heeft gelooft den vors(creven) robbijne en(de) willem(me)/
hieraff tontheffen Cor(am) buetsele burg(imagistro) tybe tants scabinis/
et plurib(us) aliis de (con)silio sept(embris) xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator