SAL7769, Act: R°68.3-V°68.1 (168 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°68.3-V°68.1  
Act
Date: 1482-09-23

Transcription

2022-11-13 by Walter Winnelinckx
Hier na volghen de goede die de/
voirs(creven) arnt reers in houwelike/
bracht heeft als oude stocgoede/
Primo een half boend(er) en(de) xxxii roeden bosch gelegen aende thien/
schue(re) tulenberge tusschen den voirs(creven) arnde reers en(de) tstraetk(en)/
Item iii vierdel lants gelegen voir de thienschue(re) tusschen henr(icke)/
de wairseghere en(de) de strate Item (½) dachmale bosch en(de) iii/
vierdel lants in eene(n) stuck tusschen wille(m)me de wigger()
//
en(de) henric du(n)nemelc Item tvierdel van (½) boend(er) lants gelegen/
beneden de thienschue(re) tusschen henricke van du(n)nemelc en(de) janne/
claes Item een bloc lants houden(de) een dachmale geleghen/
tulenberge tusschen agneesen vanden poele en(de) deeusel ald(aer)/
Item tderdel van v vierdelen lants gelegen aenden rechten/
wech van loven(e) en(de) houdert tusschen willem(me) wiggers en(de)/
henrix du(n)nemelc Item xl roeden lants gelegen/
tuylenberge tusschen de beghijnen van arscot en(de) arnde reers/
Item drie vierdelen bosch gelegen aende thiendeschue(re)/
tulenberge tusschen den vors(creven) arnde en(de) henricke busscop/
Hier na volgen de v(er)cregen goede die des/
vors(creven) arnds vad(er) en(de) moeder v(er)cregen hebben/
en(de) die de voirs(creven) arnt in houwelike oic bracht/
heeft/
Inden yersten huys en(de) hof gelegen [vacat] tusschen couwenbercx/
huys en(de) hoff en(de) henr(ix) van boesschots huys buetschore huys en(de)/
hoff Item een eeusel geheten bosschelken gelegen aen horster/
dijck en(de) wouter van vlaende(re)n Item een half dachmale lants/
gelegen aent ravestraetken tuylenberge tusschen agneesen vand(en)/
poele en(de) de strate Item een half dachmale lants gelegen/
opde roishove tusschen henricke du(n)nemelc en(de) tcloester van/
perck Item iii vierdelen lants gelegen tusschen arnde reers/
en(de) schavart drees Item een half boender en(de) (½) dach(male) lants/
gelegen opde ruisha..t? tusschen denijse van oudreghem ende/
den heyligengheest Item tderdel van eenen halven boend(er)/
lants gelegen onder de thienschue(re) tulenberghe tusschen/
henricke du(n)nemelc en(de) henr(icke) becmans Item (½) boender bosch/
geheten den nonnenpoel gelegen beneden de thienschue(re)/
tusschen arnde reers en(de) de strate Item (½) boend(er) bosch aende/
thienschue(re) gelegen tuylenberge geheten den berch tusschen/
arnde reers en(de) de strate aldair Item tderdel van v vierdelen/
lants gelegen tusschen wille(m)me wiggers en(de) janne zegers/
Item een dachmale lants geheten den steen gelegen/
aende thienschue(re) tusschen henr(icke) katlijnen en(de) jan boxho(r)en/
Item een block ghelegen thuylenberghe tusschen den/
goeden henricx katlijnen ter eender zijden ende ja(n)ne/
reers van corttelke ter ande(r) zijden
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-04-20 by The Administrator