SAL7769, Act: R°69.3 (170 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°69.3  
Act
Date: 1482-09-23

Transcription

2019-06-29 by Walter Winnelinckx
It(em) margriete vanden zavelpoele docht(er) jans wilen vanden/
zavelpoele beck(er)s met consente en(de) weten jans van buetsele/
borg(er)meest(er)s te loven(en) in p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de) gelijdt dat/
sij wel en(de) wettelic v(er)nuecht en(de) betaelt es bij pete(re)n/
arnde en(de) machtelden vanden zavelpoele hue(re)n brued(er) en(de)/
sust(er) van hae(re)n kinsgedeelte van alsulken haefliken goeden/
en(de) vlieghen(de) erve als der voirs(creven) m(ar)grieten verschenen ende/
bleven moegen sijn na de doot des voirs(creven) wilen jan(ne)n/
huers vad(er)s en(de) bekint dair gheen recht meer inne/
te hebben mits zeke(re)n pe(n)ningen die sij vande(n) voirs(creven)/
hue(re)n brued(ere)n en(de) sust(er) ontfaen heeft Schelden(de) mits/
dien d(air) af tot behoef der selv(er) hue(re)n brued(ere)n en(de) sust(er) volc(omelic)/
quijt geloven(de) hen d(air)af ne(m)mermeer aen te spreken/
te moeyen noch te vexe(re)n bij haer selve(n) oft yeman(de) and(er)s/
in e(n)nigen rechte gheestelic noch weerlic in e(n)nig(er) manie(re)n/
Cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator