SAL7769, Act: R°74.1 (180 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°74.1  
Act
Date: 1482-09-28

Transcription

2019-07-07 by Walter Winnelinckx
Alsoe als ten v(er)volghe henricx gheylard alse geleyd voir zeke(r)/
gebreck van xiiii(½) pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuc eens tot allen den/
goeden beyde have en(de) erve ja(n)ne pedemans en(de) goedele(n) sijnd(er)/
docht(er) gescreven(n) es geweest aenden meye(r) van s(in)t jorijsweerde/
oft sijnen stedehoude(r) hem de selve goede te leve(re)n en(de) te/
doen volghen ende oft de voirs(creven) jan sijn docht(er) oft yemant/
and(er)s dair teghen yet hadden willen seggen oft allige(re)n/
dat zij des quame(n) tot eene(n) zeke(re)n daghe van rechte/
mits verstriken(e) van genechten op heden dienen(de) alhier/
voir meye(r) en(de) scepen(en) int recht Ald(air) de selve jan sijn/
docht(er) noch niemant and(er)s van hue(re)n wegen comen en/
es den voirs(creven) geleydden compare(re)nde en(de) trecht voirt/
versueken(de) Soe hebben de scepen(en) van loven(en) yerst/
aengehoirt cleernesse bij woute(re)n van bovenrode bode der/
stad van loven(en) die cleerde bij sijne(n) eede dat dexecucie/
navolgen(de) den voirs(creven) versueckbrieve(n) bijden voirs(creven) meye(r) gedaen/
en(de) p(ar)tijen dach bescheyden was ter manessen smeyers/
gewijst voer een vo(n)nisse Soe v(er)re des voirs(creven) geleydden/
wed(er)p(ar)tije niet en quame ten opstane smeyers en(de) van hen/
scepen(en) datmen hem dan vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) sal/
in sijnen voirs(creven) beleyde tot sijne(n) voirs(creven) gebreke behoef/
alsoe v(er)re alst noch voir hen scepen(en) comen es Cor(am)/
boxho(r)en lyefkenrode hoeven tybe sept(embris) xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator