SAL7769, Act: R°86.2 (202 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°86.2  
Act
Date: 1482-10-10

Transcription

2019-09-05 by Walter Winnelinckx
It(em) es te weten(e) dat de voirs(creven) so(m)me compt rue(re)nde van/
div(er)sen opgaen(de) houte als kersele(re)n kriekele(re)n appelbome/
en(de) and(er) hout dat de voirs(creven) wout(er) teghen den voirs(creven)/
lenarde gecocht heeft om af te houden van eene(n) halven/
boend(er) erfs gelegen te belanden(en) dwelc de voirs(creven) lenart/
met meer ande(re) goede ten erfpachte genome(n) heeft teghen/
den voirs(creven) henricke crabbe voer drie en(de) eene(n) halve(n) sacke(n)/
rogs der maten van loven(e) erfelic uutgesceyden sesse/
kerseleers een eycke eene(n) appelere en(de) eene(n) p(er)re die/
hij opt selve erve sal moeten laten staen Ende is mits/
dien vorw(er)de dat soe wanneer de voirs(creven) henric crabbe/
de voirs(creven) xvi rijns guld(en) gehaven sal hebben dat den voirs(creven)/
lenarde aende voirs(creven) iii(½) sacke daer mede en(de) met/
alsulken elff crone(n) te xxiiii stuv(er)s tstuc te iii pl(a)c(ken) en(de)/
thien stuv(er)s eens als de voirs(creven) crabbe met gereeden/
pe(n)ninghe(n) vand(en) voirs(creven) lenarde gehaven heeft uut sake(n)/
vanden voirs(creven) cope der erfgoede afgecort en(de) gemynct/
sullen wordden alsoe vele erfs corens nae lantcoep/
als de selve xvi rijns gul(den) xi crone(n) en(de) x st(uvers) strecke(n)/
sullen en(de) alsdan sal de selve henrick crabbe den/
voirs(creven) lenarde vestich(eit) van dien afleggen doen daer/
dat behoirt cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator