SAL7769, Act: R°94.2 (219 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°94.2  
Act
Date: 1482-10-19

Transcription

2019-10-17 by Walter Winnelinckx
It(em) es den voirs(creven) brief den voirs(creven) gehuyssche(n) bekint te dier/
meyni(n)gen dat sij oft deen van hen daer mede sullen/
doen leyden alst hen gelieft tot allen den goeden have/
en(de) erve en(de) sculden der voirs(creven) katlinen soe waer die/
inde(n) lande van brabant en(de) van ludick oft elswair gelege(n)/
oft bevonden sullen sijn hoe die genoempt mogen wesen/
om die t(er) stont na haer doot taenveerde(n) te hantplichte(n)/
en(de) hue(re)n uut(er)sten wille en(de) testament dat sij op heden/
gemaect heeft d(aer) mede te volbringhen en(de) vand(en) ov(er)bate(n)/
hue(re)n vrijen wille d(aer) mede doen sond(er) yemants wed(er)segge(n)/
verclaren(de) daer sij in ha(r)en dootbedde lach dat haer/
hennen vanden berghe woenen(de) int hoff toebehoiren(de)/
[vacat] gelegen te [vacat] sculdich/
was een mudde corens en(de) jan van bollaer ketelbuett(er)/
twee rijns guld(en) van geleende gelde eens cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator