SAL7769, Act: R°96.2 (223 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°96.2  
Act
Date: 1482-10-21

Transcription

2019-11-07 by Walter Winnelinckx
It(em) jan keghel sone gielijs wilen kegel woenen(de) te lyere/
in p(rese)nc(ia) heeft [gekint] en(de) gelijdt openbairlijc lijsbetten kegels/
sijnd(er) suster en(de) docht(er) des voirs(creven) wilen gielijs die/
hij hadde van katlinen wilen vanden hogenhuys sijnder/
huysvrouwe(n) in haer deylinge gevallen sijnde huys en(de)/
hoff met wynnen(de) landen bosschen en(de) ande(re)n sijne(n) toebehoirte(n)/
geheete(n) tgoet ten oeve(re) houden(de) omtrint x(½) boend(er) luttel/
myn oft meer gelijc dat gelegen es sint(er) claes putte/
tussche(n) she(re)n strate ald(air) in deen zijde de goede florijs/
colebrant in dande(re) en(de) de goede wout(er)s keghels/
inde derde zijden welke goede den voirs(creven) kinde(re)n bleven/
sijn na en(de) vand(er) doot des voirs(creven) wilen gielijs en(de) gelijc/
hij die ald(air) te houden plach bekennen(de) hem de voirs(creven)/
jan gheen recht d(air)inne meer te hebben en(de) wettelijc/
d(air)op verthijden(de) en(de) renu(n)cie(re)nde tot behoef der voirs(creven)/
lijsbetten sijnder suster p(ro)mitten(s) Et war(andizare) p(ro)ut cor(am)/
absoloens boxho(r)en oct(obris) xxi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator