SAL7769, Act: V°162.3 (361 of 776)
Search Act
previous | next
Act V°162.3  
Act
Date: 1482-12-16

Transcription

2019-10-02 by Walter Winnelinckx
It(em) jan moens sone wilen arnts van haecht in p(rese)nc(ia)/
heeft geloeft op sijn lijf en(de) op sijn goet en(de) op soenbreke/
te sijne dat hij om gheenderhande saken oft stucken/
wille die hij uutstaen(de) heeft gehadt oft noch uutstaen(de)/
heeft teghen janne ha(n)narde [meye(r)] van bierbeke andriese/
de vroede en(de) quirijne gheerts en(de) elken van hen den/
selve(n) p(er)sone(n) aen hen lijf noch aen hen goet crincken/
noch myncken veede noch vyantscap dragen noch oic/
den selven te campe eysschen bynne(n) noch buyten lants/
in gheenre manie(re)n Bekennen(de) hem de voirs(creven) jan/
moens en(de) v(er)lijden(de) oft hij h(ier) tegen dade dat hij sijn soude/
peysbreker en(de) soenbreker en(de) verboirt hebben sijn lijf/
en(de) goet onder wat gerichte hij bevonden wordde/
Behoud(elijc) waert dat hij den voirs(creven) p(er)sonen yet eysschen(de) wa(r)e/
dat hij dat volgen mach met rechte cor(am) buetsele/
burg(imagistro) tybe tants scab(inis) dec(embris) xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator