SAL7769, Act: V°168.3 (373 of 776)
Search Act
previous | next
Act V°168.3  
Act
Date: 1482-12-19

Transcription

2019-10-17 by Walter Winnelinckx
Es den voirs(creven) brief bekint te dier meyni(n)gen dat de/
voirs(creven) jacop in afcorttingen van sijnd(er) schult die sij/
den voirs(creven) jacoppe van vleessche sculdich es en(de) hij/
bij eede sal verifice(re)n op dat hijs v(er)socht wordt sal/
mette(n) selve(n) brieve sal moegen v(er)halen te met dat hue(r)/
rinten vallen sond(er) haer voird(er) te pramen eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator