SAL7769, Act: V°169.1 (375 of 776)
Search Act
previous | next
Act V°169.1  
Act
Date: 1482-12-23

Transcription

2019-10-17 by Walter Winnelinckx
It(em) anthonijs bezuets heeft gekindt en(de) gelijdt gehaven/
en(de) ontfangen te hebben uut handen mathijs van rode/
rintmeest(er)s des edelen en(de) moegen(de) h(er)toghe willems h(er)toge/
te gulcke en(de) tot den berghe greve te ravensberge hee(re)/
te heynsberch te diest en(de) te sichenen (et)c(etera) de helicht/
vander so(m)men van hondert veerthien en(de) eene(n) halven/
rinsch(e) gulden(en) eene(n) stuv(er) zess miten die hij bij guedi(n)gen/
voer scepen(en) van loven(e) gecregen heeft van joffr(ouwe)/
margrieten roelants wed(uwe) joes wilen absoloens gevalle(n)/
ten t(er)mijne na bescreve(n) van dien hond(er)t xiiii(½) rinsch(e)/
guld(en) eene(n) stuv(er) vi miten erfelic die de voirs(creven) joffr(ouwe)/
m(ar)griete heffen(de) was opde goede chijse en(de) pachten des/
voirs(creven) h(er)toghen bescreven in zeke(re) scepen(en) brieve van/
loven(e) d(aer)op gemaect te twee t(er)mijne(n) half te bamisse/
en(de) half te paeschen te betalen ende dit vanden/
t(er)mijne van bamesse lestleden van dien tweehond(er)t/
lv(½) rinsch(e) guld(en) eene(n) stuv(er) vi mite(n) erfelic daer aff/
tsurplus bove(n) de voirs(creven) hond(er)t xiiii(½) rinsch(e) gulden(en)/
eene(n) stuv(er) zess mite(n) erfelic h(er) jacop wilen greve/
van salmen h(er) mychiel absoloens ridde(r) en(de) gielijs/
van cav(er)son erfelic houden(de) sijn opte voirs(creven) goede/
Bekynnen(de) hem de voirs(creven) anthonijs vande(n) voirs(creven) t(er)mijne/
van bamesse lestleden en(de) allen ande(re)n voerleden(en) t(er)mijne(n)/
bij hem verschene(n) volcomelijc genoech gedaen Scelden(de)/
d(aer)af volcomelic quijt den voirs(creven) h(er)toghe zijn goede/
en(de) ond(er)pande zijne(n) rentmeest(er) en(de) alle ande(re) des quitan(cie)/
behoeven(de) cor(am) boxhore(n) tants dec(embris) xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator