SAL7769, Act: V°41.2-R°42.1 (86 of 776)
Search Act
previous | next
Act V°41.2-R°42.1  
Act
Date: 1482-08-09

Transcription

2018-11-06 by Walter Winnelinckx
It(em) meest(er) henrick vanden broecke renu(n)c(ians) en(de) jan/
leemans geheete(n) van arschot schoemake(r) hebben/
geloeft ind(ivisim) dat de voirs(creven) jorijs sal comen/
te rechte inde banck voer meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) en(de) voirts daer de wed(er)p(ar)tije den richte(r)/
sal willen nemen en(de) gewese(n) sal wordden tot den
//
ynde uut ende voldoen alle tghene des op hem/
gewesen sal wordden Et dicti georgius et/
m(a)g(iste)r henric(us) p(ro)mis(erun)t d(i)c(tu)m joh(ann)em de arschot/
relevare indempn(em) insup(er) p(ro)misit d(i)c(t)us georgi(us)/
d(i)c(tu)m m(a)g(ist)r(u)m henric(u)m de p(re)miss(is) indemp(nem) (con)s(er)va(r)e/
cor(am) boxho(r)en tybe aug(usti) ix
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator