SAL7769, Act: V°44.2 (100 of 776)
Search Act
previous | next
Act V°44.2  
Act
Date: 1482-08-20

Transcription

2019-04-12 by Walter Winnelinckx
It(em) also als ten v(er)volge des vors(creven) jacops als geleidt voer zijn wettige/
gebreke tot den goeden have en(de) erve willems abeert gescr(even) es/
geweest den meye(r) va(n) graven vors(creven) hem de vors(creven) goede te leve(re)n/
En(de) oft de vors(creven) willem of yemant and(er)s d(air) tegen yet seggen wilde/
dat hij des quame ten vors(creven) dage ald(air) hij noch nyemant van/
zijne(n) wege(n) comen en es den vors(creven) geleidd(en) co(m)pare(re)nde en(de) trecht/
v(er)suecken(de) So hebben de scepen(en) van lov(en) yerst ae(n)gehoirt den/
vors(creven) bode die cleerde gelijc boven t(er) maniss(en) smeyers gewijst/
voer een vo(n)nisse so v(er)re des vors(creven) geleidd(en) wed(er)p(ar)tie niet/
en quame ten opstaene smeyers en(de) van hen scepen(en) datmen hem/
dan vanden vors(creven) goeden houden sall in zijnen vors(creven) beleide tot/
zijnen wettigen gebreke behoef also v(er)re alst noch voer hen/
scepen(en) comen es Cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator