SAL7769, Act: V°52.2 (124 of 776)
Search Act
previous | next
Act V°52.2  
Act
Date: 1482-09-03

Transcription

2019-05-16 by Walter Winnelinckx
It(em) sijn de voirs(creven) pe(n)ninghe gefineert met consente vander stad/
om dair mede te betalene de soudeniers die tvors(creven) ambacht/
nu in de reyse uutgesett heeft behoudelic datmen met ordinan(cien)/
vander stad die onder tvoirs(creven) ambacht ten naisten ende minster/
questien datmen sall konnen wed(er)om inhalen sall om die vors(creven)/
lasten dair mede af te leggene Cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator