SAL7769, Act: V°54.1 (131 of 776)
Search Act
previous | next
Act V°54.1  
Act
Date: 1482-09-05

Transcription

2019-06-18 by Walter Winnelinckx
It(em) goird de kersmake(re) joff(rouwe) marie vekenstijls zijn huysvrouwe henr(ic)/
vekenstijl brueder der voirs(creven) joff(rouwe) marien lodewijck baets de jonge/
alse man en(de) momboir barbelen vander bruggen geheten met den gelde/
anthonijse pavillon joff(rouwe) katlijne vekenstijls zijn huysvrouwe/
h(er)wouter sweers p(ri)oer sgoidshuys vanden xi[m] meeghden te/
loeven opde halfstrate van weghen desselfs goidshuys ende/
goird van arrenberghe becke(r) inden name van hem selven en(de)/
als momboir van zijnen wettighen kynde(re)n die hij behouden heeft/
van dorotheen wilen vander brugghen zijnre huysvrouwen in/
zijnen brode zijnde Allen alse erfgenamen vanden goeden arnds/
wilen vander berct en(de) beatrisen wilen vander stoct zijnre huysvr(ouwe)/
in p(rese)ncia (et)c(etera) hebben gekindt openbairlic dat hen die eerw(er)dighe/
vader in gode h(er)arnd vander berct abdt des goidshuys van s(in)t/
jacops te luydick oem des voirs(creven) wilen arnds wael en(de) wettelic/
vernueght ende betaelt heeft van allen alsulken presten so(m)men/
van pe(n)ninghen eyschinghen en(de) allen p(er)sonelen actien alse d(air)inne/
de vors(creven) abdt te he(n)w(er)t gehouden mocht zijn in wat manie(re)n/
dat wa(r)e en(de) oic van alle sgheens des zij tegen malcande(re)n/
uutstaende hebben mochten het zij bebrieft oft ombebrieft/
Scelden(de) dairaff den voirs(creven) h(ere)n arnde en(de) allen ande(re)n dien/
dit aengaen mach volcomelic quijt p(ro)mitten(tes) non alloqui sed/
war(andizare) Cor(am) abs(oloens) tants septembr(is) v
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator