SAL7769, Act: V°55.1 (135 of 776)
Search Act
previous | next
Act V°55.1  
Act
Date: 1482-09-06

Transcription

2019-06-18 by Walter Winnelinckx
Item den dach van rechte op heden bij co(n)tinuacien dienen(de) voe(r)/
den raide vander stad tuschen den meye(r) van zichnen ter eenre/
en(de) jacoppe witteman ter ande(r) zijden hebben willem b(er)niers/
alse p(ro)cur(ator) svoirs(creven) meyers en(de) de vors(creven) jacop uutgesett en(de)/
geco(n)tinueert tot van heden in eenre maend naistcomende/
om alsdan te dienen gelijc dien op heden gediend soude/
hebben Ende willem heeft gelooft dat de vruchten niet/
ontvreemdt en sullen worden bynnen middelen tijde en(de) jacop/
dat hij te bruessel niet p(ro)cederen en sall Cor(am) buetsele/
burg(imagistro) septembr(is) vi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator