SAL7769, Act: V°61.3 (145 of 776)
Search Act
previous | next
Act V°61.3  
Act
Date: 1482-09-11

Transcription

2019-06-23 by Walter Winnelinckx
Cum cond(iti)[o(n)e] dat hem elck der vors(creven) borghen hiermede sall/
moegen behulpen dat hij vander vors(creven) borchtocht costel(oes) gehouden/
worde en(de) dairaff met allen ontslaghen alst hem gelieft en(de)/
oic v(er)richt van allen costen en(de) lasten die hij d(air)om sall moege(n)/
hebben of liden in e(n)niger manie(re)n Cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator