SAL7770, Act: R°100.3 (193 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°100.3  
Act
Date: 1483-09-27

Transcription

2021-11-09 by Transkribus Software
It(em) jorijs leeman vissche(r) ende alijt sijn huysvrouwe voer/
den welken jorijse de rintmeeste(re)n vander stad nu afdoen/
en(de) betalen aen janne baert vii rijnssche guld(en) opt dbediene(n)/
van sijnd(er) officien van vier en(de) licht te roepen? hebben/
geloeft ind(ivisim) soe v(er)re de voirs(creven) jorijs bynne(n) middele(n) tijde/
aflivich wordde eer de voirs(creven) so(m)me v(er)dient wa(r)e dat/
de rintmeest(er)s t(er) stont voe(r) tghene des hij alsdan noch/
tacht(er) sal sijn sullen moegen gaen panden ten huysse desselfs/
jorijs soe v(er)re de huysvrouwe des voirs(creven) jorijs dat/
alsdan t(er) stont niet en betaelt cor(am) hoeven burg(imagistro) lomb(ar)t/
raveschote et aliis de (con)silio sept(embris) xxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator