SAL7770, Act: R°101.1 (196 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°101.1  
Act
Date: 1483-10-04

Transcription

2021-11-09 by Transkribus Software
Allen (et)c(etera) doen condt dat meester wouter ghielijs/
voir hem selven en(de) als mo(m)boir en(de) executeur vand(en) testa(men)[te]/
jans wilen ghielijs en(de) oic mo(m)boir der kinde(er)n desselfs/
wilen jans En(de) heeft geco(n)stitueert gesedt volcomen macht/
p(ro)cu(r)acie en(de) auct(oriteit) geg(even) clase ghielijs zijne(n) sone/
alle zijn saken questien en(de) geschillen die hij voir hem/
selve(n) en(de) oic als executeur en(de) mo(m)boir voirs(creven) alsnu uutstaen(de)/
heeft oft naemaels hebben sal moegen voir wat gerichte/
gheestelijc oft weerlijc tegen wien oft te wat plaetsen/
dat zij tvoirs(creven) testame(n)t en(de) des dien ae(n)cleeft met rechte/
texeque(re)n te v(er)volgen en(de) te volvue(re)n alle zijne(n) en(de) der/
voirs(creven) kinde(re)n chijsen rinten pachte(n) opcomi(n)gen p(ro)ffijte en(de)/
v(er)vallen goede beruerlijc en(de) onberuerlijc hoedanich die/
zijn wair die belegen zijn oft bevo(n)den moegen wordden/
te v(er)waren te manen teysschen optebue(re)n en(de) to(n)tfangen/
Dair voe(r) te panden te daghen te beleyden rasteme(n)te/
te doen leggen die met rechte texeque(re)n te v(er)volgen/
te bedingen te wy(n)nen te verliesen alle scepen(en) brieve(n)/
hem oft den voirs(creven) kinde(re)n ae(n)gaen(de) met rechte te vo(n)nissen/
alle gesc(ri)ften en(de) libellen ov(er)tegheve(n) en(de) te nemen te/
replice(re)n te duplice(re)n (et)c(etera) alsoe wel int p(ri)ncipael als/
int accessoir getuygen te zien sweren die te batte(re)n/
hue(r) deposicie te wederleggen alsoe dicwile en(de) menichverve(n)/
als des behoiren en(de) behoeve(n) [sal] En ofts noot zij de voirs(creven)/
saken te co(n)teste(re)n [te] decline(re)n texcipie(re)n te reco(n)venie(re)n te bescudde(n)/
composicie en(de) mynlike yeffeni(n)ge van al des voirs(creven) [es] te maken/
den sculders te quite(re)n en(de) volcomen quitan(tie) te gheven/
En(de) voirtane g(e)n(er)alijc en(de) spe(ci)alijc in des voirs(creven) es en(de)/
des dien e(n)nichssins ae(n)cleeft te doen(e) en(de) te vorde(re)n alle/
tghene dat de voirs(creven) meester wouter voir hem selve en(de) als/
executeur en(de) mo(m)boir voirs(creven) selve in p(er)sone doen soude/
moege(n) wairt dat hij telker tijt en(de) plaetsen selve tegewoirdich/
p(rese)nt en(de) voir ooge(n) wa(r)e P(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo/
cor(am) boxho(r)en burg(imagistro) b(er)ghe naus(nidere) scab(inis) oct(obris) iiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator