SAL7770, Act: R°11.1 (12 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°11.1  
Act
Date: 1483-06-28

Transcription

2020-12-31 by Transkribus Software
Nae dien willem lambrechts den raide vand(er) stad te/
kinne(n) heeft gegeven dat alsulken vercopen als de meye(r)/
van berthem in meyni(n)gen was te doene op morghen/
vanden goeden reyners beatren sijns wynne(n) ten v(er)volge/
m(eester) jans van beringhen en(de) ja(n)ne vander eycken als daer/
toe geleyt uut scriven(e) en(de) versueke van des(er) stad gescr(even)/
inden merte lestleden sculdich wa(r)e te versmelten wa(n)t/
den dach d(aer) inne genoemt lange ov(er)leden was Ende/
den voirs(creven) meye(r) was geseet tvoirs(creven) v(er)coopen te v(er)houde(n)/
tot dat p(ar)tijen gehoirt naerde(r) daer op sijn soude v(er)sien/
Sijn de voirs(creven) geleydde comen seggen(de) dat hen va(n)/
dien belette groote vremde gave want sij boden te/
bewijsen dat duytsette(n) wa(r)e geschiet ter beg(eer)ten vand(er)/
wet ald(aer) op hope van peyse en(de) sond(er) p(re)judijs van/
hue(re)n p(ro)cedue(re)n in gevalle sij niet en v(er)accordeerden/
dat zij voirtvae(re)n souden moege(n) waer op de/
selve geleydde tot hue(re)n thoene sijn gewesen om/
dien te leyden op in vrijd(aige) naestcomen(de) En(de) tot den/
beslichte van desen sullen alle de gelev(er)de goede/
bliven in behouwend(er) hant en(de) in sequestre ende/
desgelijcx oic de vruchten alnoch te velde staen(de)/
onder den beleyde begrepen junii xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator