SAL7770, Act: R°111.1 (224 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°111.1  
Act
Date: 1483-10-04

Transcription

2021-11-09 by Transkribus Software
Alsoe als ten v(er)volghe willems de hane geleydt sijnde/
na des(er) stad recht tot allen den goeden beyde have g(er)truyde(n)/
wilen tsoens wed(uwe) henricx wilen lavairt wout(er)s en(de) symoens/
lavairts gebruede(re)n huer sonen ende henricx kymps geheete(n)/
vanden cousgate huers swagers te wat plaetsen die gelege(n)/
sijn gescreven es geweest der meye(r) van cumptich oft/
sijnen stadhoude(r) tot kerckem hem de selve goede te leve(re)n/
en(de) peysselic te doen volghen Ende oft de voirs(creven) gebruede(re)n/
en(de) hue(r) swag(er) oft yemant and(er)s d(air) tegen yet allege(re)n/
wilden oft hen e(n)nichs rechts totten voirs(creven) goeden dat sij/
des comen wa(r)en tot eene(n) zeke(re)n daghe mits v(er)strijcken(e) van/
genechten op heden dienen(de) alh(ier) inde banc voer meye(r) ende/
scepen(en) int recht ald(air) sij noch niemant van hue(re)n wegen/
comen en sijn ende willem van lele als procur(eur) des/
voirs(creven) geleydden compare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)suekende Soe/
hebben de scepen(en) van loven(e) na dat hen gebleken es/
certificacie oft resc(ri)pcie vanden voirs(creven) meye(r) dexecucie navolgen(de)/
den voirs(creven) scriven(e) bij hem geschiet te sijne t(er) manessen/
smeyers gewijst voer een vo(n)nisse soe v(er)re des voirs(creven)/
geleydde wed(er)p(ar)tije niet en quame ten opstane smeyers/
en(de) van hen scepen(en) datmen hem dan vanden voirs(creven) goede(n)/
houden sal in sijnen voirs(creven) beleyde tot sijnen wettige(n) gebreke(n)/
behoef alsoe v(er)re alst noch voer hen scepen(en) comen es/
cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator