SAL7770, Act: R°115.1 (229 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°115.1  
Act
Date: 1483-10-08

Transcription

2021-11-15 by Transkribus Software
It(em) clare scuyp(er)s weduwe jans wilen van bruysseghem cu(m) tuto(r)e/
ter eender en(de) gielijs va(n) bruysseghem hue(r) sone p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] de/
co(n)sensu petri vand(er) hoeve(n) burg(i)m(a)g(ist)ri loco amicor(um) p(at)ris affirmant(is) (et)c(etera)/
voir hem selven en(de) oick inden name en(de) van wegen marcs jans/
peters en(de) katlijne van bruysseghem zijnder bruede(re)n en(de) susters kinde(re)n/
des voirs(creven) wilen joes en(de) katlijne(n) claren onder hue(r) dage zijnde/
de welke de selve gielijs hier inne gelooft heeft te verva(n)ghen/
ter ande(r) zijden in p(rese)ncia hebben gekint en(de) gelijdt dat zij met/
malcande(re)n mynlijc v(er)accordeert en(de) eenswordden zijn der pointen/
condicien en(de) vorweerden h(ier) nae verclaert die zij deen dande(re) voir/
hen en(de) huen naecomeli(n)gen gelooft hebben tonderhouden(e) ende/
malcande(re)n d(air)af altijt voldoen(e) en(de) oic voirde(r) vestich(eit) te doen(e)/
dair des te doen(e) sal zijn ten coste des gheens diese beghe(r)en sal/
En(de) ierst dat de voirs(creven) clare hue(r) vry tocht hebben en(de) behouden/
sal in alle de goede beyde have en(de) erve [die de voirs(creven) gehuysschen tsame(n) oft zij nae huers mans doot beseten hebben] het zij stockgoede leen/
chijs eygen en(de) erfgoeden oft oic v(er)cregen goeden in vollen stoele/
oft oick in hue(re)n weduwen stoele tot desen dage toe v(er)cregen/
hue(re)n leefdach lang due(re)nde niet tegenstaen(de) dat de voirs(creven)/
hue(r) kinde(re) nae e(n)nigen lantrechte terstont dair inne gericht/
souden moegen zijn Des sullen ter ande(r) zijden den voirs(creven) hue(re)n/
kinde(re)n nae hue(r) doot volghen alle de selve goede niet tege(n)staen(de)/
dat yema(n)t dair inne naemaels mits e(n)nigen huwelike/
die zij oic doen mochte dair inne gericht mocht zijn behalve(n)/
oft zij naemaels te huwelike tooghe met yeman(de) en(de) zij d(air)af/
noch naekinde(re) gecrege dat alsdan nae hue(r) doot hue(re)n man/
en(de) naekinde(re)n volgen sullen alle de haeflike goede diemen/
nae hue(r) doot bevi(n)den sal en(de) dat de selve naekinde(re) terstont/
alsdan dae(re)nboven oic noch trecken sullen hondert peters eens/
die de voirs(creven) gielijs en(de) dande(re) kinde(re) he(n) sullen moete(n) opleggen/
en(de) betalen en(de) dairmede uutbliven uut allen den goeden voirs(creven)/
En(de) oft zij gheen kinde(re) en gecrege soe souden de voirs(creven) gielijs en(de)/
zijn medeplege(re)n vand(en) hondert pet(er)s ongehouden zijn cor(am)/
hove tants octobr(is) viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator