SAL7770, Act: R°285.3-V°285.1 (565 of 898)
Search Act
previous | next
Act R°285.3-V°285.1  
Act
Date: 1484-03-01

Transcription

2019-10-14 by Transkribus Software
It(em) Cond zij allen lieden dat henrick vander marie(n) sone wile(n)/
lodewijcks woenen(de) toesterhem inde(n) hove pet(er)s vrancx ende jan/
van breetzijp sone wilen wilhems woenen(de) te wiltsele int hoff/
van borre(n) in p(rese)ntia hebben genome(n) en(de) bekindt genomen te/
hebben van meest(ere)n janne egghericx alse rentm(eeste)r en(de) p(ro)cur(eur)/
vande(n) godshuyse te wittevrouwen te loeven(e) ind(en) name en(de) va(n)/
wege(n) desselfs godshuys een boender beemps luttel min oft meer/
desselfs godshuys gelege(n) int dassenbroeck tussche(n) s(in)te g(er)truyden/
beempt in deen de strate aldair inde tweeste en(de) d(er) jouffr(ouwen)/
wile(n) skersmakers eeussel inde derde zijden gelijck(er) wijs henr(ic)/
van maelcote dat in pechtinge(n) gehoude(n) heeft Te houde(n) te/
hebbe(n) va(n) s(in)te m(er)tensmisse lestlede(n) eene(n) t(er)mijn van sesse jae(re)n/
lang due(re)nde deen na dand(er) eenp(ar)lic vervolgen(de) elcx jairs/
dae(re)nbynne(n) voe(r) en(de) om neghen schilde te xiiii stuv(er)s tstuc iii/
pl(a)c(ken) den stuver sinte mertensmisse voirs(creven) te betalen(e) den voirs(creven)/

//
godshuyse oft heu(r)en p(ro)cur(eur) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quoli(be)t ass(ecutu)[m]/
Met condicien dat de voirs(creven) henrick it(em) en(de) jan de grechten en(de)/
beken aldair staen(de) jairlicx ten gewoenlijke(n) tijde vagen en(de) ruy/
men sullen alsoe in tijts dat sgodshuys dair bij gheen(en) schade en/
lijde En(de) dese voirweerden (et)c(etera) Coram roelants tants m(ar)tii p(ri)ma
ContributorsHadewijch Masure , Walter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2018-06-13 by The Administrator