SAL7770, Act: R°326.1-V°327.1 (655 of 898)
Search Act
previous | next
Act R°326.1-V°327.1  
Act
Date: 1484-04-07

Transcription

2020-02-01 by Transkribus Software
Eene scheydinge en(de) deylinghe gedaen en(de) gemaect zijnde/
tusschen hee(re)n henricke baers prieste(r) tresorier der kercken van/
s(in)[te] pet(er)s te loeven(e) ter eender ja(n)ne baers zijnen brueder/
ter ande(re) qui(n)ten(e) baers brueder der voirs(creven) gebruede(re)n ter derder/
henricke vekenstijl en m(ar)grieten baers zijne(n) wive brue suster/
der voirs(creven) gebruede(re)n ter vierder zijden van allen den goeden/
die den selven bruede(re)n en(de) suster bleven en(de) verstorven zijn van/
en(de) nae der doot en(de) aflivicheyt jans wilen baers en(de) m(ar)grieten/
wilen meys zijnder tweester huysvrouwen vader en(de) moeder/
der voirs(creven) bruede(re)n en(de) suster te deylen(e)/
Soe zijn bleven en(de) gevallen den voirs(creven) hee(re)n henricke in/
zijn deylinge de goede hier nae bescreven Ierst drie mudde/
rogs erfs pachts op seke(r) goede en(de) onderpande toebehoiren(de)/
ja(n)ne vand(en) goedenhuyse en(de) mathijse jorijs gelegen te/
slickenbeke inde prochie van s(in)[te] marien thielt nae/
inhout der brieve d(aer)af zijnde It(em) een mudde rogs [erfs pachts] op/
seke(r) goede en(de) onderpande gelegen inde prochie van herent/
v(er)cregen tegen ja(n)ne [wilen] ouderogge It(em) een mudde rox erfspachts/
jairlix drie dage in septembri te betalen(e) en(de) te leve(re)n te/
loeven(e) op seke(r) goede en(de) onderpande gelegen te heverle/
toebehoiren(de) clase wilen pyeders It(em) een stuck lants gelegen/
te goerbroeck d(aer) een huys en(de) hof plach op te staen(e) tusschen/
de goede jans wilen van scaedbroeck en(de) jans wilen sgreven/
It(em) een dach(mael) lants geheeten de streke tusschen de goede des/
voirs(creven) wilen jans va(n) scaetborch gelijcmen dese goede houden(de)/
es vand(en) hee(re) van boutershem It(em) onderhalf dach(mael) eeusels/
paulo gelegen oick te goerbroeck inde prochie va(n) libbeke/
tusschen de goede reyners vand(en) bossche vissenake op deen zijde/
/ de kinde(re) loeters op dander zijde en(de) de strate beneden opde/
derde zijde Op welke goede jan wilen baers hadde vijf halst(er)/
rogs erfs pachts Item vi sesse rinssche gulden(en) te lx pl(a)c(ken)/
tstuc jairliker en(de) erfeliker rinten vallen(de) jairlix half xii/
dage in oeghst en(de) half xii dage in sprockille aen opde/
stadt van loeven(e) It(em) vijf scellinge onder groote(n) tornoisen/
vallen(de) half in septe(m)bri en(de) half in merte alsulke als de/
stadt van thienen jairlix betaelt It(em) twee rinsschegulden(en)/
erflijc op seke(r) goede en(de) onderpande toebehoiren(de) den kinde(re)n/
uuter helicht gelegen te seve(n)to(m)men g tegen de herberghe ov(er)/
dair wouter wilen van prueteghem inne woende It(em) onderhalve(n)/
rinssche gulden(en) erflijc op een huys en(de) hof met zijne(n) toebehoirte(n)/
geheeten de lynde gelegen opde groete merct te loven(e) toebe/
hoiren(de) arnde dillen tusschen de goede henr(icke) vand(er) stappen/
en(de) lijsbeth boegarts op dande(r) zijde It(em) eenen peter erflijc/
op een [twee] huyse en(de) hofen [mette(n) toebehoirte(n)] gelegen opde biest te loeven(e) tegen den/
kerchof over alle jae(re) vier dage in julio te betalen(e) toebehoiren(de)/
den kinde(re)n gheerts vand(en) berghe ketelbueters tusschen de/
goede arnts vand(er) horst en(de) roelofs vand(en) houte It(em) sesse/
pont payments erfchijs op een huys en(de) hof gelegen in/
sinte qui(n)tenstrate toebehoiren(de) ja(n)ne va(n) rillaer vettewarier/
It(em) ii twee gripen te xl pl(a)c(ken) tstuc erfchijs jairlix te/
lichtmesse vallen(de) aen en(de) op een huys en(de) hof met zijne(n)/
toebehoirten gelegen in sinte qui(n)tenstrate toebehoiren(de) hubrechte/
wilen paelman ten neven den borreputte aldair tusschen/
de goede claes frissens en(de) eene(n) hof toebehoiren(de) [berbelen beytels] It(em) noch/
zij(n) bleven en(de) gevallen den voirs(creven) hee(re)n henricke in zij(n) deyli(n)ge/
twee croonen te xxvi stuv(er)s tstuc erflijc jairlix xix/
dage in oeghst vallen(de) op pete(re)n moens p becke(r) en(de) seke(re)/
zijn borghen nae inhoudt der brieve d(aer)af zijnde welke twee c(r)[o]nen/
rijders hij voir uut heeft inde stadt van seke(re)n ande(re)n/
gereeden en(de) haefliken goeden die dande(r) kinde(re) voe(r) uut/
gehadt hebben En(de) dese deylinge ald[(us)] geschiet zijnde/
hebben de voirs(creven) ande(r) p(ar)tien opt gedeelte desselfs h(er) henr(ix)/
gerenu(n)cieert geworpen en(de) v(er)tegen cor(am) naus(nidere) tants ap(ri)lis ii/
/ Item zijn bleven en(de) gevallen den voirs(creven) ja(n)ne baers in zijn/
deylinge de goeden ch erfpachten en(de) rinten h(ier) nae bescreven/
Ierst een dachmael lants paulo gelegen inde prochie van/
bierbeke neven den moincbosch op m(er)ghelpoel tusschen de/
It(em) drie en(de) een half mudden rogs erfs pachts op seke(r) goede/
en(de) onderpande jans wilen baers nu i willems vo spapen/
gelegen te nederijssche It(em) noch een half mudde rogs/
erfs pachts jairlix s(in)[te] andriesmisse te betalen(e) en(de) te loeven(e)/
te leve(re)n die jan willem van wayenberghe met en(de) seke(r)/
zijn borghen met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) sculdich zijn nae/
inhoudt der brieve d(aer)af zijnde It(em) eene(n) sack corens erfs/
pachts alle jae(re) s(in)[te] andriesmisse te betalen(e) en(de) te loeven(e) te leve(re)n/
op een huys en(de) hof vrancx wijnants gelegen te libbeke/
tusschen den kerchof op deene en(de) de netenstrate ter ande(r) zijde(n)/
It(em) drie molevaten rogs erfs pachts aen en(de) op een dach(mael)/
boschs der kinde(re)n va(n) hoeberghe gelegen te libbeke tusschen/
de goede vander dellen ter eender en(de) her henr(icke) va(n) hoeberghe/
bosch op dande(r) zijde It(em) vier rijders der mu(n)ten wijlen h(er)toge/
ph(ilip)s saliger gedachten jairlix drie dage in sprockille te betalen(e)/
op een ca(m)me geheeten den [nuwen] kandele(r) met allen hue(re)n toebehoirte(n)/
gelegen inde dorpstrate It(em) twee croone(n) erflijc te xxiiii/
stuv(er)s tstuc vallen(de) half s(in)[t] jansmisse en half te kersmisse/
op een huys en(de) hof claes leysens de zeysenmake(r) gelege(n)/
inde steenstrate tusschen thuys geheete de craye op deen zijde/
en(de) jan gaus in dande(re) It(em) twee en(de) eene(n) halve(n) r(ins)gul(den)/
erflijc vallen(de) jairlix opden iersten dach va(n) octobri op een/
huys en(de) hof gelegen naest der by(n)nen proefstraetporten/
buten tusschen der stadt vesten van loeven(e) ter eender en(de)/
claes leysens de [voirs(creven)] zeysenmake(r) ter ande(r) zijde(n) It(em) eene(n) r(ins)gulden(en)/
te xx stuv(er)s erflijc vallen(de) jairlix twee dage in april/
opt een huys en(de) hof gelegen inde wijngart strate toebehoiren(de)/
den kinde(re)n gheerts wilen gheerijs It(em) een croone te xxiiii st(uvers)/
/ erflijc vallen(de) jairlix vi dage in nove(m)bri op een huys en(de)/
hof met zijne toebehoirten mathijs vanden dale gelegen inde/
p(er)cstrate opden hoec vand(er) vlemi(n)gstrate tusschen den selven/
hoeck ter eender de goede henr(ix) sneepe goessens wilen wellens/
en der stadt vesten ter ander zijden dair voe(r) mathijs en(de)/
jan vanden dale oic borghe voe(r) staen It(em) eene(n) hollan(schen) gulden(en)/
erflijc op vallen(de) jairlix half s(in)[t] jansmisse en(de) half te kermisse/
op een huys en(de) hof gelegen inde p(er)cstrate toebehoiren(de) pauwelse/
de cuype(re) It(em) een gulden croone erflijc vallen(de) half s(in)[t]/
jansmisse en(de) half te kersmisse op een huys gelegen inde/
steenstrate tegen de p(re)dike(re)n strate over met noch ande(re)n/
huysen gelegen inde dekenstrate te en(de) hue(re)n toebehoirten/
toebehoiren(de) joese de h(er)toge geheete(n) van voshem blauverwere/
Ende deyse deylinge aldus geschiet zij(n)de It noch vijf croone(n)/
te xxiiii st(uvers) tstuc erflijker rinte(n) half den ierste(n) dach va(n) dece(m)bri en(de) half den/
iersten dach va(n) junio te betalen int jair van lxxii v(er)cregen bijde(n) voirs(creven) wilen/
ja(n)ne baers aen en(de) op de stadt va(n) loeven(e) en(de) dese deylinge t(am)q(uam) [d(i)c(t)o dair? renu(n)c(ians)] cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator