SAL7770, Act: R°358.1-V°358.1 (706 of 898)
Search Act
previous | next
Act R°358.1-V°358.1  
Act
Date: 1484-05-05

Transcription

2019-12-21 by Transkribus Software
It(em) jan willems ende jan v(er)ale beyde scepen(en) van waesmont/
in p(rese)ntia hebben getuycht en(de) gecleert bij heu(re)n eede die/
zij ten aenverden van heur(e)r officie(n) gedaen hebbe(n) dat zij zijn/
gheswoe(re)n scepen(en) inde(n) dorpe va(n) waesmo(n)t en(de) dat meest(er) jorijs/
tylle(r) en(de) jouffr(ouwe) lijsbeth zijn teghewoirdige huysvr(ouwe) houden(de)/
en(de) besitten(de) zijn de goede chijsen rente(n) en(de) erfpachte(n) h(ier) nae/
bescr(even) als heur p(ro)per goet onv(er)tiert en(de) onv(er)cocht soe die/
te landen(e) inde p(ro)chie van waesmont te raeshove(n) en(de) d(aer)/
omtre(n)t gelegen zijn en(de) dat zij die mesdeel bynne(n) eenren/
jai(r)e d(er)wairts vercrege(n) hebben en(de) dat die jairlicx wert/
zijn soe die nae gespecificeert staen Geloven(de) voirt de/
voirs(creven) gehuyssche(n) renu(n)tie(re)n(de) quo ad h(oc) om(n)ibus p(ri)vilegiis (et)c(etera)/
dat zij binne(n) eenre maent naistcomen(de) gelijke c(er)tificatien ond(er)/
den segel der scepen(en) van landen(e) en(de) oick de p(ri)ncipale br(iev)[en]/
vand(en) selve(n) goede(n) leve(re)n selen in hande(n) vande(n) momboe(re)n d(er)/
kinde(re)n pet(er)s wile(n) vand(en) b(er)ge en(de) jouffr(ouwe) helene(n) wile(n) shonts/
tamq(uam) ass(ecutu)[m] Coram nausnijde(re) tants maii v[a]/
Hier nae volghen de goede/
Ierst eenen beempt houden(de) vijf dachmail luttel meer gelege(n)/
bijde moele(n) van landen(e) opde beecke It(em) drie boender/
wynnens soe hof soe lant in eene(n) stucke bij een gelege(n)/
tussche(n) sinte g(er)truyde(n) landen(e) en(de) walsberghe ende een half/
dachmael opde voirs(creven) beke It(em) drie mudde(n) erfpachts/
op een wy(n)ni(n)ge s(in)te g(er)truyde(n) landen(e) gelege(n) en(de) oic huys/
en(de) hof metten toebehoirte(n) It(em) tvie(re)ndeel vander selv(er)/
wy(n)ninge(n) vande(n) erfdo(m)me bove(n) den voirs(creven) last van iii/
mudde(n) coe(re)ns erflic It(em) een mudde coe(re)ns op huys/
en(de) hof en(de) oic wy(n)ninghe oic ald(aer) gelege(n) recht tege(n)/
de voirs(creven) wy(n)ni(n)ge ov(er) It(em) eene(n) chijshoff gelege(n)/
te raetshoven w(er)t zijnde jairlicx twee pet(er)s en(de)/
/ in so(m)mighen tijden meer na dat greyn gelt It(em) een/
boender lants tusschen sinte g(er)truyden en(de) waesmo(n)t en(de)/
h(ier) gaet uut jairlicx eenen ob(ool) die s(in)te g(er)truyden hof/
d(aer) op heeft It(em) een mudde coe(re)ns erffelic op huys/
en(de) hoff jans van halmale gelege(n) bynne(n) landen(e)/
It(em) drie mudde(n) coe(r)ens op alle de goede der swege(re)n/
des voirs(cregen) meest(er) jorijs cylle(r) sinte g(er)truyden landen(e) gelege(n)/
It(em) twee mudde(n) coe(re)ns op een boender en(de) een dach(mael) lants/
jans prevene(re) gelege(n) te waesmont It(em) viii(½) halst(er)/
coe(re)ns op drie dachmail lants jans van hoye gelegen/
te waesmont voirs(creven) It(em) iiii(½) hals(ter) coe(re)ns op i(½) dach(mael)/
lants willems van nyvele te waesmont voirs(creven) gelege(n)/
It(em) vier halst(er) op een stuc lants jan wout(er)s gelege(n)/
tussche(n) sinte g(er)truyde(n) en(de) waesmo(n)t It(em) twee/
mudde(n) op twee stucke(n) lants die te waesmo(n)t die/
wout(er) honghers hout It(em) een mudde coe(re)ns lijfpen(sie)/
op de(n) voirs(creven) woute(re)n It(em) een mudde coe(re)ns lijfpen(sie) op/
janne wilmeys te waesmo(n)t It(em) vijf halst(er) terwen/
thiens op de kercke van raetshove It(em) ten half/
mudde [erfpacht] op de kercke van raetshove(n) It(em) een half/
mudde erfpachts op henricke hubens te raetshoven/
It(em) een mudde coe(re)ns op een stuc lants goerts roosen/
gelege(n) voe(r) de landen(e) It(em) twee mudde(n) coe(re)ns op/
vi stucke(n) lants des molders van landen(e) gelege(n) bijden/
moele(n) ald(aer) It(em) een mudde coe(re)ns lovensch op een/
stuck lants jans de raymake(re) gelege(n) voe(r) land(en) voirs(creven)/
It(em) een mudde coe(re)ns lov(ensch) lijfpen(sie) op geert roosen/
desgelicx opde(n) selve(n) eene(n) rijder lijfpen(sien) It(em) vijf/
halst(er) coe(re)ns op een stuck lants des smeets van landen(e) gelege(n)/
bij s(in)te g(er)truyde(n) landen(e) It(em) tweee [een] boender lants in twee/
stucke(n) gelege(n) bijd(en) moele(n) van landen(e) voirs(creven) dwelc/
meest(er) jorijs voirs(creven) selve gehoude(n) heeft op twee mudde(n)/
coe(re)ns It(em) i mudde op ii(½) dach(mael) lants gelege(n) acht(er) de moele(n)/
voirs(creven) pet(er)s coene van land(en) It(em) een boend(er) en(de) (½) dach(mael)/
dat ic [meest(er) jorijs] gecocht heeft tege(n) den ketelbuete(r) van landen(e)/
It(em) een huys gelege(n) te landen(e) by(n)nen (et)c(etera) (et)c(etera)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator