SAL7770, Act: R°442.3-V°442.1 (825 of 898)
Search Act
previous | next
Act R°442.3-V°442.1  
Act

Transcription

2019-11-18 by Transkribus Software
jan bock sone jans wilen bock doet gebieden alle sijn erflike en(de)/
onbehoirlike goede in huysen hoven wynnende(n) lande(n) beemde(n) eeusele(n)/
/ bossche tsijse rente(n) en(de) erfpacht inde p(ro)chien van vilvorde(n) van peerke/
van meldbroeck van campenhout van burdmeerbeke en(de) elswae(r) ge/
legen gelijc mychiel van meldbroeck die ald(aer) houdende was en(de) gelijc/
de voirs(creven) jan bock die goede v(er)cregen heeft jegen de(n) selve(n) mychiele(n) en(de)/
goedinge d(aer) af ontfaen voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven van rase vande(n)/
hornocke van vilvorden die na de(n) recht d(er) stat van loeve(n) tot de voirs(creven)/
goeden come(n) en(de) geleydt was Te dien eynde (et)c(etera) ut sup(ra) hier af sijn oec/
de drie gebode gedaen opte(n) selve(n) tijt en(de) voe(r) de selve scepen(en) gelijc/
staphans voirscr(reven)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator