SAL7770, Act: R°445.2 (837 of 898)
Search Act
previous | next
Act R°445.2  
Act

Transcription

2019-11-13 by Transkribus Software
Wouter datijn he(r) van geneffe ende van jehaingt castelleyn ende/
voeght van worme doet gebieden tweehondert gulden cronen erfliker/
renten die hi vercregen heeft jegen baudewijn van glymez aen en(de)/
op de dorpe en goede hier na bescreve(n) des selfs baudewijns Inde(n) yerste(n)/
op tdorp van hevilleir mett(er) borch van birbays en(de) metten woeni(n)ge(n)/
huysen hoven wynnende(n) landen beemde(n) eeuselen wuwe(re)n molenen/
wate(re)n tsijs renten erfpacht manne van leene scepenscap en(de) metter/
heerlicheit hoghe en(de) ned(er) en(de) met allen sinen rechten en(de) toebehoirte(n)/
tot den selve dorpe en(de) heerlicheit van hevilleir horende En(de) aen en(de) op/
de heerlicheide(n) van misart en van vilrous metten tsijs en(de) renten d(aer)/
toe horende It(em) aen en(de) op de goede van haultboleer metten woeni(n)gen/
huysen hove bog(ar)den wynnenden landen beemde(n) eeusele(n) bossch tsijse pacht/
heerlicheit en(de) recht dair toe horende Van welke(r) erfliker renten voirs(creven)/
de voirg(enoemde) wout(er) datijn goedinge en(de) vesticheit heeft voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven van rase van grave(n) he(r) van heverle en(de) van/
malevien die na de(n) recht d(er) stat van loeven tot de(n) voirg(eruerde) goede(n)/
comen en(de) geleydt was Te dien eynde (et)c(etera) Hier af sijn de drie/
gebode gedaen opten selven tijt en(de) voe(r) de selve scepen(en) gelijc/
staphans voirscreve(n) steet
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator