SAL7770, Act: R°446.2-V°446.1 (841 of 898)
Search Act
previous | next
Act R°446.2-V°446.1  
Act

Transcription

2019-11-05 by Transkribus Software
Jacob roeck van diest doet gebieden de goede hier na bescreve(n) Inden yerste(n)/
een half boender beemds gelegen inde p(ro)chie van kersbeke inde bruekerstrate/
tusschen de goede jan zeghers en de goede willems ve(re)ngheertruyden v(er)crege(n)/
jegen janne van wa(m)mele en d(aer) af de vors(cregen) jacob va(n) hem goedinghe ontfaen/
heeft voe(r) hof en he(re) daerme(n) de vors(creven) goede af houdende es Ite(m) de vors(creven)/
jacob doet gebieden twee mudde rogs d(er) maten van diest erflex pachts/
die de voirs(creven) jacob houdende is aen en(de) op een boende(r) lants jans colen ty(m)/
mermans gelege(n) inde p(ro)chie van zelke tussche de h(er)strate ald(aer) en(de) den/
voetpat gaende ts(in)truden waert Ite(m) noch een half boender beemds/
gelegen ald(aer) inde p(ro)chie van zelke tussche de goede dierix spapen en/
de goede joes cantsmet gelijc de voirs(creven) jacob den voirs(creven) erfpacht/
en(de) half boende(r) beemds vercregen heeft jegen henricke(n) latten en(de) goedinge/
d(aer) af ontfaen voe(r) hof en(de) he(re) Item de voirs(creven) jacob doet noch gebiede(n)/
een half boende(r) beemds luttel min oft meer gelege(n) bi diest int moel/
stedebroeck tusschen de goede jans witten en(de) de goede des heylichs gheest/
van diest v(er)cregen jegen joffr(ouwe) clarissien vanden dijck beghijn vande/
/ beghijn hove van mechelen en d(aer) af de voirs(creven) jacob goedinghe ont/
faen heeft voe(r) den he(re) vanden leen en sijn ma(n)ne d(aer) men de selve/
goede af houdende is Ite(m) de selve jacob doet gebiede(n) een half/
boende(r) elsboschs gelege(n) inde prochie van waenrode bi diesterveken/
tussche de goede der joffrouwe(n) van waenrode en(de) de goede der kijnde(re)/
cup(er)s gelijc de vors(creven) jacob dat v(er)crege(n) heeft jege(n) jannes bloemart/
custer van waenrode en(de) goedinge d(aer) af ontfaen voe(r) hof en(de)/
he(re) d(aer)men de vors(creven) goede af houdende is/
Item noch doet de selve jacob gebieden een half boende(r) beemds/
luttel min of meer gelege(n) int halenschebroeck tusschen de goede jans/
van liefkenrode en de goede des heylichs gheests of der kerken van hale(n)/
en de goede der kijnde(re) clercs vercregen jegen diericke wilen plissijs/
de(n) jongen en(de) pauwels sinen brueder en(de) goedinge d(aer) af ontfaen voe(r) hof/
en(de) voe(r) he(re) daermen de voirs(creven) goede af houdende is te dien eynde (et)c(etera)/
Hier af sijn de drie gebode gedaen te weten dierste gebot d(aer) af des/
sondaeghs xxi daghe in mey int jae(r) ons he(re)n m cccc en(de) xxx/
p(rese)ntibus egidio rike (et) will(elm)o lombart scabinis lov(aniensibus) dand(er) gebot d(aer) af/
des sondaeghs ov(er) xiiii nacht d(aer) naest volgende p(rese)ntib(us) egidio rike/
(et) jacobo ex lyemi(n)ghen scabinis lov(aniensibus) tderde gebot d(aer) af des sondaeghs/
ov(er) xiiii nacht d(aer) na sond(er) myddel volgende P(rese)ntibus d(i)c(t)is egidio/
rike (et) jacobo ex lyemi(n)ghen scabinis lovan(iensibus)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator