SAL7770, Act: R°451.2 (858 of 898)
Search Act
previous | next
Act R°451.2  
Act

Transcription

2019-11-11 by Transkribus Software
Jan vand(er) leck diemen heet van gry(m)menhuysen bastart doet gebiede(n)/
alle sijn onberuerlike goede in huysen hove(n) wynnende landen beemden/
eeuselen moeren tsijse renten en(de) erfpacht met allen hae(re)n toebehoirten/
gelege(n) te woude te rutve(n)ne te gastele, te rosendael en(de) int gemeyn/
lant van b(er)ghen en(de) van breda in alrehande steden en(de) stucke(n) ald(aer)/
gelijc den vors(creven) janne de vors(creven) goede aencomen zijn met joffr(ouwe) beatrissen/
sinen wive dochter henrics van b(er)gen bastarts, wonende te gastele/
te dien eynde (et)c(etera) hier af sijn de drie gebode gedaen Te weten/
dyerste gebot d(aer) af des sondaighs opte(n) yerste(n) dach van octobr(is) int/
jae(r) ons he(re)n xiiii[c] xxx[o] p(rese)ntib(us) judoco absoloens (et) goess(uino) ouderogghe scab(in)is/
lov(aniensibus) Dand(er) gebot d(aer) af des sondaighs ov(er) xiiii nacht d(aer) naest volgende/
p(rese)ntib(us) judoco absoloens (et) walt(ero) py(n)noc iunio(r)e scabi(in)s lov(aniensibus) Tderde gebot d(aer) af/
des sondaigs ov(er) xiiii nacht d(aer) na sond(er) myddel volgen(de) p(rese)ntibus d(i)c(t)o walt(ero)/
py(n)noc (et) ar(nol)[do] vande(n) velde scabinis lovan(iensibus)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator