SAL7770, Act: R°65.2 (125 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°65.2  
Act
Date: 1483-08-28

Transcription

2021-10-29 by Transkribus Software
Alsoe als ten v(er)volghe jans hubrechts cleed(er)make(r) alse geleydt/
na des(er) stad recht voer sijn wettich gebrec tot allen den/
goeden beyde have en(de) erve meest(er) jans wilen van boeslynthe(r)/
en(de) willems vleemincx te wat plaetsen die gelegen sijn/
Gescreve(n) es geweest den meye(r) van halen oft sijne(n) stadh(ouder)/
t(er) nuw(er)capelle(n) hem de selve goede te leve(er)n en(de) peysselic/
te doen volghen en(de) oft de weduwe des voirs(creven) wilen/
meest(er) jans hue(r) kinde(re) en(de) oic de voirs(creven) willem oft yemant/
anders d(aer) tegen yet seggen wylden dat sij des quamen/
op heden alh(ier) inde banc voer meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(e) int recht gelijc de v(er)sueckbrieve(n) dat naerd(er) uutwijse(n)/
en(de) begrijpe(n) Ende want de voirs(creven) weduwe hue(r) kinde(re) willem/
vleeminck noch niema(n)t van hue(re)n wegen op heden te/
rechte comen en sijn den voirs(creven) geleydde compare(re)nde en(de)/
trecht voirt v(er)suekende soe hebben de scepen(en) va(n) loven(e)/
yerst aengehoirt gielijse eveloege bode der stad van/
loven(e) die cleerde bij sijne(n) eede dat de voirs(creven) meye(r) dexecucie/
navolgen(de) den voirs(creven) scriven(e) gedaen hadde en(de) p(ar)tijen/
dach bescheyden t(er) manissen smeyers gewijst voer een/
vo(n)nisse Soe v(er)re des voirs(creven) geleydde wed(er)p(ar)tije niet/
en quame ten opstane smeyers en(de) van hen scepen(en)/
datmen hem dan vanden voirs(creven) goeden houden sal in/
sijne(n) voirs(creven) beleyde tot sijnen wettigen gebreke behoef/
alsoe v(er)re alst noch voer hen scepen(en) comen es eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator