SAL7770, Act: R°65.3-V°65.1 (126 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°65.3-V°65.1  
Act
Date: 1483-08-28

Transcription

2021-10-29 by Transkribus Software
Alsoe als ten v(er)volghe henricx de becke(re) alse geleydt na/
des(er) stad recht voer sijn wettich gebrec tot allen den goede(n)
//
beyde have en(de) enve jans wilen mo(m)mart henricx grouwel/
en(de) jans mathijs soe waer die gelegen sijn Gescr(even) es geweest/
met eene(n) open(en) brieve van des(er) stad aen allen officie(re)n oft/
hue(re)n stedehoude(re)n hem de selve goede te leve(re)n en(de) peysselic/
te doen volgen ende oft de weduwe des voirs(creven) wilen jans/
henric grouwel en(de) jan mathijs voirs(creven) oft yemant anders/
d(aer) tegen yet seggen wilden dat sij des quame(n) op heden/
alh(ier) inde banc voer meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) int/
recht gelijc de voirs(creven) brieve dat naerd(er) uutwijsen en(de)/
beg(ri)pen Ende want de voirs(creven) p(er)sonen noch niemant/
van hue(re)n weghen op heden comen en sijn de voirs(creven)/
geleydde compare(re)nde en(de) trecht voirt versuekende soe/
hebben de scepen(en) van loven(e) yerst aengehoirt woute(re)n/
van bovenrode bode der stad van loven(e) die cleerde bij/
sijnen eede dat de meyers van stertbeke en(de) van nosseghem/
dexecucie navolgen(de) den voirs(creven) scriven(e) gedaen hadden en(de)/
p(ar)tijen dachbescheide(n) t(er) manissen smeyers gewijst voer/
een vo(n)nisse Soe v(er)re des voirs(creven) geleydde wed(er)p(ar)tije/
niet en quame ten opstane smeyers en(de) van hen scepen(en)/
datmen hem dan vanden voirs(creven) goeden houden sal in/
sijnen voirs(creven) beleyde tot sijnen wettigen gebreken behoeff/
alsoe v(er)re alst noch voer hen scepen(en) comen es/
cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator