SAL7770, Act: R°97.2 (183 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°97.2  
Act
Date: 1483-09-24

Transcription

2021-11-06 by Transkribus Software
It(em) meest jan vivengiez cyrurgijn heeft geloeft marie van/
velthem wed(uwe) wout(er)s wilen vander hofstad vijf rijnssche/
guld(en) ende xii stuv(er)s elken stuv(er) te drie pl(a)c(ken) van in/
maendaghe naestc(omende) ov(er) een maent te betalen t(am)q(uam) ass(ecutu)[m]/
met condicien oft hij ten voirs(creven) daghe niet en betaelde/
soe heeft de vorg(enoemde) meest(er) geconsenteert nu voer alsdan/
dat sij daer voe(r) sal moegen gaen panden en(de) die ter/
stont v(er)copen sond(er) voird(er) rechtvorderi(n)ge d(aer) op te v(er)sueken/
Dwelc de voirs(creven) m(eester) jan huer oic alsoe geloeft heeft en(de)/
geconsenteert te geschieden(e) cor(am) hoeven burg(imagistr)[o] p(rese)ntib(us) go(defri)[do]/
vande(n) berge raveschote (con)s(iliar)[iis] naus(nidere) hove scab(inis) sept(embris) xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator