SAL7770, Act: R°98.2 (186 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°98.2  
Act
Date: 1483-09-24

Transcription

2021-11-04 by Transkribus Software
Vanden gedinge dat geweest heeft inde banck voer meye(r)/
en(de) scepen van loven(e) tusschen henr(icke) vanden speelhove(n)/
en(de) de weduwe arnts wilen de putte(re) beyde als geleyt/
met scepen(en) brieve(n) der stad van arschot tot allen den/
goeden beyde have en(de) erve h(er) jans wile(n) va(n) scoenhove(n)/
ridd(er)s ter eend(er) zijden ende adam standart als geleyt/
nae des(er) stad recht uut crachte van scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) tot allen den goeden beyde have ende erve/
des voirs(creven) wilen h(er) jans ter ande(re) Daer elcke der/
voirs(creven) p(ar)tijen met sijne(n) beleyde sustineerde der ande(re)/
te p(re)cederen voe(r) te gane en(de) sijne wettige gebreke(n)/
aen de beleydde goede te verhalen De voirs(creven) geleydde/
van arschot bij dien dat zij voe(r) en(de) eer den voirs(creven)/
geleydden van loven(e) wae(re)n geleyt ende de voirs(creven) adam/
die bekinde genoech [dat] tselve beleyt van arschot voer/
tsijne gedaen was m(aer) dat en mocht hem noch/
sijne(n) beleyde gheen p(re)judijs doen hij en soude p(re)cide(re)n/
want hij geleyt was nae den rechte der stad/
van loven(e) die d(aer) toe bijd(er) princelich(eit) is gep(ri)vilegieert/
om dwelc te doene die van arschot gheenssins/
en sijn gep(ri)vilegieert and(er)s dan zij binne(n) cortten ja(r)en/
h(er)weerts va(n) geliken Hebben hen gevorddert te doene/
en(de) te attempte(re)n en(de) na dien de he(re)n scepen(en) met/
hue(re)n vo(n)nisse de sake en(de) p(ar)tijen hebben gesedt ind(er)/
stad handen en(de) tott(er) stad t(er)minacie(n) en(de) d(aer) af volcome(n)/
rapport gedaen Es get(er)mineert en(de) uutgesproken voer/
recht dat de voirs(creven) adam met sijne(n) beleyde gedaen/
uut crachte va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) den beleyden/
van aerschot voergaen en(de) p(re)cede(re)n sal en(de) sijne wettige/
sculd(en) aen de beleydde goeden verhalen in (con)s(ili)[o] op(idi) sept(embris) xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator