SAL7770, Act: V°104.1 (203 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°104.1  
Act
Date: 1483-10-16

Transcription

2021-11-12 by Transkribus Software
It(em) ter meerder sekerheyt en(de) vestich(eyt) vand(en) voirs(creven) xi r(ijns) gulden(en)/
lijfpen(sien) aen meeste(re)n woute(re)n va(n) nethen(en) geheete(n) vand(en) royele pacht/
en(de) bewijssenissen der selver heeft de voirs(creven) jan willems ten bijzijne/
en(de) met consente emonts vand(er) lynden p(ro)cur(eur)s alsoe hij seyde/
he(r)en fredericx van witham ridders den selven meeste(re)n woute(re)n/
met andriese van voshem vorste(r) pantsgewijse in handen gesedt de/
silve(re) juweelen hier nae bescreven Ierst vi sel silve(re)n schalen niet/
v(er)gult met voete(n) onde(r) in manie(re)n van ronden ringhen wegen(de)/
tsamen viii merct vi oncen It(em) eene(n) silve(re)n v(er)gulden(en) ov(er)decten croes/
by(n)nen en(de) buten v(er)gult met drie voete(n) van vremden beesten met/
vloeghelen en(de) boven een vrouken met eender herpen wegen(de) twee m(er)ct/
vi oncen vijf ynghelsche It(em) een silve(re)n vyolken dairmen rooswater/
inne doet met eene(n) v(er)gulden(en) ketenken wegen(de) drie oncen drie yngelsche/
Te dier meyni(n)gen dat de voirs(creven) meester wouter alst hem gelieft/
met v(er)coopen(e) der voirs(creven) juweelen hem sal moegen behulpen om/
de voirs(creven) principale lijfpensie metten pachten die d(air)af v(er)schijne(n)/
sullen en(de) oic cost en(de) co(m)me(r) dairop geloepen d(air)aen te verhalen/
oft aen den voirs(creven) ja(n)ne en(de) zijn goede dwelck va(n) beyden hem/
gelieft oft aen beyde op dat hem belieft En(de) de voirs(creven) lijfpen(sie)/
geheel en(de) al afgequeten zijnde oft verstorven heeft de voirs(creven) m(eester)/
wouter renu(n)t(ians) gelooft den voirs(creven) ja(n)ne willems de voirs(creven)/
juweelen te restitue(re)n cor(am) eisd(em) Voirts heeft gelooft de voirs(creven)/
m(eester) wouter tallen tijden als hij des vand(en) voirs(creven) ja(n)ne versocht/
sal wesen de selve juweelen v(er)coepen sal en(de) die ten hoochsten/
bringen om zij(n) voirs(creven) lijfpen(sie) met pachten d(air)af v(er)loepe(n) en(de) coste/
en(de) co(m)me(r) d(air)aen te verhalen cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator