SAL7770, Act: V°105.1 (207 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°105.1  
Act
Date: 1483-10-02

Transcription

2021-11-11 by Transkribus Software
Allen den ghenen (et)c(etera) dat willem de raet sone wilen/
pet(er)s woenen(de) onder de heerlich(eit) van assche heeft mechtich/
gemaect en(de) volcomen macht gegeven en(de) maect met/
des(er) l(ette)ren mechtich en(de) volcomen macht gheeft meest(er) arnde/
hav(er)tuyn meest(er) ja(n)ne vanden broecke gheerde de draye(re)/
janne sijne(n) sone willem(me) van schoe(re) geheete(n) de wynne/
en(de) joese van oirbeke den jonghen en(de) elken besunder/
thoenre des(er) l(ette)ren om alle sijn saken questien en(de) geschille(n)/
die hij nu uutstaen(de) heeft oft namaels hebben sal moge(n)/
in aenlegg(er)s oft verweerders stad hoedanich die sijn/
te verwa(r)en te bescudden te v(er)volgen te bedingen te/
wynne(n) te v(er)liesen (et)c(etera) Ende desgelijcx om alle sijn/
chijse rente(n) pachte(n) lijftochte(n) en(de) ande(re) sculden teysschen/
op te bue(re)n en(de) tontfangen in for(ma) P(ro)mitten(s) rat(um) salvo/
iusto calc(ulo) cor(am) [vacat] burg(imagistro) berghe naus(nidere) oct(obris) ii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator