SAL7770, Act: V°118.2 (233 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°118.2  
Act
Date: 1483-10-10

Transcription

2021-11-14 by Transkribus Software
It(em) henrick van vlaende(re)n sone wile(n) wout(er)s en(de) gort bubbele(re) sijn swag(er)/
in p(rese)ntia (et)c(etera) hebben gekindt en(de) gelijdt dat hen afgheleet en(de) gequete(n)/
es met volle(n) pachte bij h(er) marten van wilre ridder meye(r) te/
thiene(n) alsulcke neghe(n) gulden(en) cron(en) en(de) tderdeel van eenre cron(en)/
erfelijker rente(n) die de voirs(creven) wile(n) wout(er) van vlaende(re)n tande(re)n tijde(n)/
gecrege(n) en(de) gecocht hadde en(de) jairlicx vallen(de) in merte op seke(re) erfgoede/
en(de) onderpande des voirs(creven) h(er) m(ar)tens gelege(n) te nederijssche Bekinnen(de)/
hen dair af en(de) met alle acht(er)stellinge pachte(n) der selver volcoomelic ge/
noech gedaen te zijne scelden(de) mids dien de voirs(creven) h(er) merten(e) sijne(n)/
goeden voirs(creven) en(de) alle ande(re)n des quitan(tie) behoeven(de) volcomelic quijt/
Geloven(de) hen dair af ne(m)mermeer aen te spreken(e) (et)c(etera) Cor(am) b(er)ghe/
tants octobris x[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator