SAL7770, Act: V°120.2 (241 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°120.2  
Act
Date: 1483-10-11

Transcription

2021-11-12 by Transkribus Software
Alsoe als ten vervolge jans poessant dit pirar geleidt sijnde voe(r) zijn/
wettich gebreck na des(er) stadt recht tot alle(n) den goede(n) beide have en(de)/
erve henry jadi rosseal dit cortheyne te wat plaetse(n) die gelege(n)/
zijn Gescr(even) es geweest den meye(r) van linshain oft zijne(n) stedehoude(r)/
hem de selve goede te leve(re)n en(de) peislic te doen volge(n) en(de) oft de/
kinde(re) des voirs(creven) henry oft heur momboirs dair tege(n) yet seggen/
oft allige(er)n wilde(n) dat zij des quame(n) alhier inde banck voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) int recht op hede(n) te mistijde aldair zij noch niemant/
van he(n)nen wege(n) come(n) en zijn den voirs(creven) geleidde(n) compa(rer)ende ende/
trecht voirt versuecken(de) Zoe hebbe(n) de scepen(en) van loeven(e) na dat/
hen gebleke(n) was navolgen(de) de voirs(creven) scriven(e) certificatie vanden/
voirs(creven) meye(r) dexecutie en(de) tdach bescheidinge bij hem geschiet te sijne/
ter maniss(en) smeyers gewijst voe(r) een vonnisse soe verre der voirs(creven)/
geleidde wederp(ar)tie niet in quame te(n) opstane smeyers en(de) va(n) hen/
scepen(en) datme(n) hem dan vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) sal in zijne(n) voirs(creven)/
beleyde tot zijne(n) wettige gebreke(n) behoef zoe verre alst noch voe(r)/
hen scepen(en) come(n) es Cor(am) eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator