SAL7770, Act: V°122.4-R°123.1 (248 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°122.4-R°123.1  
Act
Date: 1483-10-13

Transcription

2021-11-24 by Transkribus Software
It(em) henrick van mansdale geheete(n) kelderma(n) t(er) eenre denijs de walsche/
geheete(n) van oudreghem t(er) ande(r) zijden zijn met malcande(re)n overcomen/
alse van ja(n)ne van oudreghe(m) brueder des voirs(creven) denijs die de voirs(creven)/
henrick aengenome(n) heeft zijn ambacht va(n) schilderie(n) te leeren(e) Ierst/
dat de voirs(creven) henrick de(n) selve(n) janne zijn ambacht van schilderie(n) wel/
en(de) getrouwelic leere(n) sal van alle(n) wercke tot schilderie(n) behoeven(de)/
eene(n) t(er)mijn van iii ja(r)en lang due(re)nde innegaen(de) en(de) uutgaen(de) sinte/
denijs dage en(de) dat hij daghelicx te wercke come(n) sal en(de) altoes/
te maeltijde thuys eete(n) gaen Des sulle(n) de voirs(creven) moeder ende/
heur kinde(re) den selve(n) henricke dair voe(r) gheve(n) neghen rijnsch g(uldenen)/
te lx pl(a)c(ken) tstuc eens de drie rijnsch gulden(en) d(air)af gereet twee/
dair af van desen daghe voirt over een jair en(de) alsoe totte(n) iii ja(r)en toe
//
behalve(n) oft e(n)nich van hen beide(n) aflivich worde bynne(n) middele(n) tijde dat/
yeghelijc alsdan ombegrepe(n) sal moege(n) afstaen nae advena(n)t vande(n)/
tijde En(de) oft de voirs(creven) jan bynne(n) middele(n) tijde sijne(n) meest(er) ontliepe/
soe soude de voirs(creven) somme gevalle(n) zijn behalven oft hij wed(er)quame/
dat alsdan de voirs(creven) zijn meest(er) hem sculdich soude zijn te vollee(re)n/
om tselve gelt En(de) oft henrick buyte(n) tooghe wercke(n) wair dat/
wa(r)e soe sal hij de(n) jonghe(n) met he(m) leyde(n) en(de) den cost hebben/
van henricke(n) Met condicie(n) voirt oft de voirs(creven) jan oic siech/
worde bynne(n) acht daghe(n) dat hij alsoe lange nae zijne(n) tijt leere(n)/
sal als hij verlet sal hebben Cor(am) hove tants octobr(is) xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator