SAL7770, Act: V°127.1 (259 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°127.1  
Act
Date: 1483-10-17

Transcription

2021-11-20 by Transkribus Software
Item henrick vande(n) eynde ter eenre en(de) peter vande(n) zijpe zijn/
swager ter andere zijden in p(rese)ntia hebben gekindt en(de) gelijdt dat/
zij met malcande(re)n mynlijc eenswordde(n) en(de) veraccordeert zijn/
der pointe(n) condicie(n) en(de) voirwerden hier nae verclairt die zij/
deen de(n) ande(re)n geloeft hebbe(n) tonderhouden(e) en(de) te voldoen(e) aengaen(de)/
de(n) vliegen(de) erve dwelc bleve(n) es nae de doot en(de) aflivicheit va(n)/
jouffr(ouwe) machtelde(n) wile(n) vande(n) eynde sust(er) was des voirs(creven) henricks/
en(de) huysvr(ouwe) des voirs(creven) pet(er)s dair inne de voirs(creven) henrick meynde/
gericht [te] sijne en(de) dair af zij lange in questie(n) hebbe(n) geweest tegen/
malcande(re)n beyde voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven(e) en(de) oic voe(r) den/
raide vander stadt Ierst dat de(n) voirs(creven) pete(re)n ombelet vande(n) voirs(creven)/
henricke(n) volge(n) sal allet selve vliegen(de) erve sonder dat de voirs(creven)/
henrick oft zijn nacomelinge(n) dair inne nu oft in toecomen(de) tijden/
gericht sulle(n) sijn des sal de voirs(creven) peter t(er) ande(re) zijde(n) tussche(n) dit/
en(de) s(in)t jansmisse naistcomen(de) sculdich zijn te vercrige(n) en(de) te coopen op/
goede loffelijke borghe(n) oft onderpande dair mede henrick na recht/
te vrede(n) sal moege(n) zijn een crone te xxvi stuv(er)s lijftochte(n) ten/
live van tween des voirs(creven) henricks kinde(re)n die henrick noemen/
sal dair inne de voirs(creven) pet(er) alleene sijn heffe(n) behoude(n) sal zijn/
leefdage lang due(re)nde En(de) sulle(n) de brieve d(air) af alhier geleet/
wordde(n) onder scepen(en) te dier meyni(n)ge(n) oft de selve crone afgeleet/
wordde datme(n) die t(er) selver natue(re)n weder om aenlegge(n) sal/
Ende hier mede sulle(n) zij van heure(n) questie(n) en(de) geschille beslicht en(de)/
vereenicht sijn en(de) blive(n) sonder malcande(re)n hier af voirde(r) te/
prame(n) in enniger manie(re)n Cor(am) berghe tants oct(obris) xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator