SAL7770, Act: V°143.2-R°144.1 (286 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°143.2-R°144.1  
Act
Date: 1483-10-24

Transcription

2021-11-24 by Transkribus Software
Om te comen(e) totter zoenen vanden dootslaghe bij andriese/
mathijs gedaen inden p(er)soen symoens wilen van achter geheeten/
boschvercken d(air)af den voerval geschiet es aen henr(icke) va(n) achter/
geheeten boschvercken sone des voirs(creven) wilen symoens ten/
bijzijne van clase van stakenborch otten vanden putte/
joh(ann)ese vander eycken en ande(re)n zijne(n) magen en(de) vrienden Soe/
zijn getracteert en(de) bijden vrienden van beyden zijden ondrach/
telijc gesloten dat de voirs(creven) andries met zijne(n) borghen hier/
onder bescreven geloven sal tonderhouden(e) en te voldoene/
de pointen condicien en(de) vorweerden hier nae verclaert/
Ende ierst sal de voirs(creven) andries terstont doen tgebet van/
derdalf hondert cloeste(re)n en(de) drie dertichste voir de ziele/
des voirs(creven) aflivigen en(de) dat hij oick terstont sculdich/
sal zijn inde kercke van houtheverle te leve(re)n een wessen/
kersse van vijf ponden It(em) sal de voirs(creven) andries sculdich/
zijn by(n)nen desen jae(r) te besorgen eenen zarck om dien/
geleecht te wordden(e) dair de voirs(creven) wilen symoen beg(ra)ven/
es oft dat hij dair voe(r) den voirs(creven) henr(icke) en(de) joh(ann)ese van/
caverson sculdich sal zijn te betalen(e) sesse rinsche gulden(en)/
eens te lx pl(a)c(ken) den gulden(en) om d(air)mede eene(n) zarck/
gecocht te wordden(e) En(de) om al des voirs(creven) oec te voldoen(e)/
zijn borgen des voirs(creven) andries ind(ivisim) en(de) elcke voir al goessen/
en(de) joes mathijs gebruede(re)n des voirs(creven) andries gielijs ydelette(n)/
oic brueder der voirs(creven) gebruede(re)n vand(en) ande(re)n bedde ende
//
wouter van thienen Et quatuor p(ri)mi insup(er) p(ri)m(us)/
tres p(ri)mi desup(er) p(ri)m(us) cor(am) b(er)ghe tants octobr(is) xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator