SAL7770, Act: V°18.1 (39 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°18.1  
Act
Date: 1483-07-05

Transcription

2021-02-15 by Transkribus Software
Alsoe als ten v(er)volghe m(eester) jans eggerix geleydt sijnde na/
Alse procur(eur) sgoidshuys vanden wittevrouwe(n) te loven(e) voer/
wettich gebreck uut crachte van zeke(re) scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) tot allen den goeden beyde have en(de) erve gilliarts/
de thielhoul te wat plaetsen die gelegen sijn gescreven/
es geweest den meye(r) van graven oft sijne(n) stedehoude(r) tot/
bossuyt hem de selve goede te leve(re)n en(de) peysselic/
te doen volghen Ende oft de voirs(creven) gielliart oft yema(n)t/
and(er)s daer tegen yet seggen oft allege(re)n wilden dat/
hij des quame op heden alh(ier) voer meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(e) int recht gelijc de brieve dat naerd(er)/
inhielde(n) en(de) beg(re)pen Ende want de voirs(creven) gillart/
noch niema(n)t van sijne(n) wegen op heden comen en sijn/
den voirs(creven) geleydden compa(rer)ende en(de) trecht voirt v(er)sueken(de)/
Soe hebben de scepen(en) van loven(e) yerst aengehoirt/
gielijse elveloghe bode der stad van loven(e) die cleerde/
bij sijne(n) s eede dat de voirs(creven) meye(r) dexecucie navolgen(de)/
den voirs(creven) scriven(e) gedaen hadde en(de) p(ar)tijen dach bescheid(en)/
t(er) manessen smeyers gewijst voer een vo(n)nisse soe/
v(er)re des voirs(creven) geleydde wed(er)p(ar)tije niet en quamen/
ten opstane smeyers en(de) van hen scepen(en) datmen/
hem dan vanden voirs(creven) goeden houden sal in sijne(n)/
beleide tot sijne(n) wettigen gebreken behoef alsoe/
v(er)re alst noch voer hen scepen(en) comen es eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator