SAL7770, Act: V°319.4-R°320.1 (639 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°319.4-R°320.1  
Act
Date: 1484-03-30

Transcription

2020-02-06 by Transkribus Software
Want henrick van vroenhove(n) als een vand(en) naiste(n) erfgename(n)/
wout(er) wilen zoels en(de) p(ro)cur(eur) willems zoels sone wile(n) jans/
willems zoels sone wilen willems en(de) pet(er)s zoels sone wile(n)/
claes [oic erfgename(n) des voirs(creven) wilen wout(er)s] als geleidt na des(er) stadt recht voe(r) zijn gebreck uut/
crachte van scep(enen) brieve(n) va(n) loeven(e) tot allen den goede(n) beide have/
en(de) erne jacops wile(n) huenen zoe wair die gelege(n) zijn Hem/
met br(ieven) van des(er) stadt gescreve(n) aend(en) meye(r) van werchte(r) oft/
zijne stedehoude(r) alle de selve goeden heeft doen leve(re)n en(de) den/
selve(n) jacoppe jacoppe mychiele arnde henricke en(de) ja(n)ne/
huene gebruede(re)n en(de) lijsbethte(n) en(de) kathlijne(n) huene hue(r)en sust(ere)n/
dach van rechte alh(ier) te compa(rer)en oft zij tege(n) de voirs(creven) leveri(n)ge/
yet hadde(n) wille(n) allige(re)n oft de voirs(creven) scep(enen) br(iev)[en] impugne(re)n/
doen bescheiden Tot welke(n) dage de voirs(creven) kinde(re) noch nieman(d)/
van heu(r)en wege(n) gecomp(ar)eert en is den voirs(creven) geleidde(n) altijt/
compa(rer)ende en(de) trecht voirt versuecken(de) Soe hebben de scep(enen)/
va(n) loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers na dat hen bij rappoirte gielijs/
eeveloege bode des(er) stadt behoirlic heeft gebleke(n) de voirs(creven)/
leveri(n)ghe en(de) dach bescheidinge bij hem geschiet te zijne gewese(n)/
voe(r) een vonnisse datmen den voirs(creven) geleidden vand(en) voirs(creven) goede(n)
//
houden soude inde macht van zijne(n) voirs(creven) beleide en(de) leveri(n)ge(n)/
voirs(creven) alsoe verre alst noch voe(r) hen scepen(en) comen es Cor(am)/
om(n)ibus dempt(o) roelants martii penultima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator