SAL7770, Act: V°327.2-R°328.1,R°328.3 (656 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°327.2-R°328.1,R°328.3  
Act
Date: 1484-04-07

Transcription

2020-02-01 by Transkribus Software
Item zijn bleven en(de) gevallen den voirs(creven) qui(n)ten(e) baers in/
zijn deylinge de goede chijsen rinten en erfpachten h(ier) nae bescr(even)/
Ierst drie dach(mael) eygens lants gelegen te roosbeke opde groote/
couthe(r) tusschen de goede sgoidshuys va(n) vrouwe(n) p(er)cke in/
drie zijden en(de) der beghijnen va(n) arschot ter vierder zijden/
It(em) een stuck eygens lants houden(de) onderhalf dach(mael) gelegen/
aldair tusschen de goede der kinde(re)n jans wilen scaveyck/
en(de) lodewijcx vanden steene It(em) noch i(½) dach(mael) eygens lants/
gelegen inde selve p(ro)chie int couthemerveldeken tusschen de/
goede peters wilen wijtfliet en(de) sheylichs gheest va(n) vertrijke/
It(em) i(½) dach(mael) wynnents lants gelegen aldair opt coelmeervelt/
tusschen de goede jans de mu(n)te(re) en(de) vrancx smeets Item/
een huys en(de) hof gelegen te loeven(e) inde craechovestrate tusschen/
de goede huygens mol ter eender en(de) yde van grymde wed(uwe) claes wijle(n) meys [t(er) ande(re)]/
It(em) eene(n) halve(n) [gulden] rijder erflijc jairlix s(in)[t] jansmisse te betalen(e) op/
een thuys en(de) hof met zijne(n) toebehoirten huygens de mol gelegen/
aldernaest den huyse voirs(creven) It(em) twee rijders te xxviii stuv(er)s/
/ tstuck jairliker en erfliker rinten vallen(de) jairlix s(in)[t] andriesmisse/
op een ca(m)me geheete(n) den horen gelegen opde groeve inde/
prochie va(n) heverle en(de) seke(r) lant aldair gelegen toebehoiren(de)/
den kinde(re)n jans wilen va(n) hulselair It(em) eene(n) gulden rijder/
te xxv stuv(er)s erflijc vallen(de) jairlix opten iersten dach va(n) oeghst/
aen en(de) op drie dach(mael) eygens lants [arnts cratman] gelegen inde voirs(creven) prochie/
van hev(er)le gelegen aen mantelmans block tusschen de goede/
sgoidshuys vand(er) banc en(de) gorijs wante It(em) eene(n) rijder erflijc/
die goloy reers met zijne(n) borghen jairlix sculdich es nae inhoudt/
der brieve(n) d(aer)af zijnde It(em) een half mudde core(n)s erflijc op seke(r)/
goede en(de) pande gelegen te cortelke en(de) dese deylinge (et)c(etera)/
It(em) noch de helicht va(n) xii l(i)b(ra) jairlijcx chijs aen en(de) op een huys en(de) hof wilen robbeerts herx/
inde scepstrate gelege(n) neve(n) de vischmerct tusschen ons(er) vrouwen huys en(de) de goede jans/
wilen de juede It(em) de helicht va(n) sesse ponde(n) jairlix chijs op een huys en(de) hof met allen zijne(n)[toebehoirte m(er)tens wilen scaelgedecke(re) inde mu(n)tstrate gelege(n) tusschen de goede jans wilen va(n) roest te beyde zijden It(em) de helicht va(n) xii d(enieren) en(de) i cap(uyn) outs chijs op een huys en(de) hof met zijn(der) toebehoirte(n) stevens wilen smachts gelegen achter den augustijne(n) opde dijle aldair It(em) ii scelli(n)ge outs chijs jairlix s(in)[te] andriesmisse te betalen(e) op een huys en(de) hof met zijne(n) toebehoirte(n) henr(ic) wilen kercdecke(re) geheete(n) van creewinckel en(de) wilen katlijne(n) zijnder huysvr(ouwe) inde hoolstrate gelegen buyte(n) s(in)[te] machiels porte tusschen de goede gielijs wilen quaetdolf en(de) lijsbette(n) wilen van let En(de) dese deylinge (et)c(etera) cor(am) eisd(em)]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator